Käyrän vankila

Käyrän vankila (entinen Käyrän avovankilaosasto) on itsenäisesti toimiva päihteetön avolaitos, jossa on 81 vankipaikkaa. Keskivankiluku vuonna 2018 oli 69.

Osoite: Pappilantie 36, 21370 Aura kk
Puhelin: 029 56 84900
Faksi: 029 56 84920
Sähköposti: kayra.vankila(at)om.fi

Vankisähköposti: vankiposti.kayra(at)om.fi
Ohje vankisähköpostin käytöstä . Viestiä ei käsitellä, jos se ei ole ohjeen mukainen.

Yksikönpäällikkö Aki Saarinen, puh. 029 56 88410, 050 435 7283
Apulaisjohtaja Maarit Salonen, puh. 029 56 84928, 050 374 1389

Henkilöstö ja toiminnot

Käyrän vankilassa työskentelee noin 25 henkilöä.

Käyrän vankilan vankien aktiivitoimintoihin sisältyy työtoimintaa laitoksen sisällä ja ulkopuolisissa työkohteissa, sekä yhteistyössä ulkopuolisten oppilaitosten kanssa järjestettävää koulutusta metsä- ja rakennusalalla. Vankilassa järjestetään vapauteen valmentavaa, yksilö- ja ryhmämuotoista kuntouttavaa toimintaa.

Tietyin edellytyksin ja anomuksen perusteella vangin on mahdollista käydä laitoksen ulkopuolella siviilityössä tai opiskelemassa.

Vierailut vankilassa

Vierailuajat lauantaisin ja pyhäpäivisin kello 11–14. Tapaajien lukumäärä yhtä vankia kohti kerrallaan enintään 5.

Vankila ei ole esteetön ja tapaamiseen saapuminen saattaa edellyttää erityisjärjestelyjä. Saat lisätietoja henkilökunnalta. Liikkumis- ja toimimisesteisille tapaajille on varattu pysäköintipaikkoja vankilan keskuspihalla.

Käyrän vankila sijaitsee Auran kirkonkylässä noin 25 kilometriä Turusta Tampereen suuntaan.

Ajo-ohje valtatieltä nro 9

Käänny Auran kirkolle. Kirkon jälkeen T-risteyksestä noin 1 kilometri oikealle. Peltoaukealla kyltti avovankilaan oikealle.

Historiaa

Laitos perustettiin vuonna 1974 entisen poikakodin kiinteistölle Turun lääninvankilan alaisena Käyrän työsiirtolana. Tilat kunnostettiin pysyvää käyttöä varten vuosina 1974–1977. Laitos muuttui Käyrän avovankilaosastoksi 1.5.2000, mutta jo työsiirtola-aikana laitos toimi kuntouttavana, kouluttavana ja normalisoivana laitoksena. 1.10.2006 alkaen Käyrän avovankilaosasto muuttui Käyrän vankilaksi.

Käyrän entinen kasvatuslaitos on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Alueen ydinosan muodostavat 1910-luvun alkupuolella toteutetut rakennukset, ja alue on valtion harjoittaman lastenhuollon rakennusperinnön tärkeä esimerkki.

Järjestyssäännöt

Käyrän vankilan järjestyssääntö 2.12.2019 [pdf, 544.4 kB]

Käyrän vankilan järjestyssääntö 2.12.2019, venäjä [pdf, 179.5 kB]

Käyrän vankilan järjestyssääntö 2.12.2019, ranska [pdf, 174.0 kB]

Tulo-opas

Käyrän vankilan tulo-opas 2020 [pdf, 292.1 kB]

Julkaistu 22.3.2024