Käyrän vankila

Käyrän vankila kuuluu Länsi-Suomen rikosseuraamusalueeseen.

Osoite: Pappilantie 36, 21370 Aura kk
Puhelin: 029 56 84900
Faksi: 029 56 84920
Faksi, teollisuus: 029 56 84910
Sähköposti: kayra.vankila(at)om.fi
Vankisähköposti: vankiposti.kayra(at)om.fi
(Ohje vankisähköpostin käytöstä. Viestiä ei käsitellä, jos se ei ole ohjeen mukainen.)

Vankilan johtaja Vesa Mäkinen, puh. 029 56 80310, 050 539 9560
Apulaisjohtaja Maarit Salonen, puh. 029 56 84928, 050 374 1389

Käyrän vankila (entinen Käyrän avovankilaosasto) on itsenäisesti toimiva päihteetön avolaitos, jossa on 73 vankipaikkaa. Keskivankiluku vuonna 2017 oli 67.

Henkilöstö ja toiminnot

Käyrän vankilassa työskentelee noin 25 henkilöä.

Käyrän vankilan vankien aktiivitoimintoihin sisältyy sekä työtoimintaa että yhteistyössä ulkopuolisten oppilaitosten kanssa järjestettävää koulutusta. Osa vangeista käy laitoksen ulkopuolella siviilityössä tai opiskelemassa.

Työtoiminnassa päätuotantoalana on lujitemuoviteollisuus, päätuotteena veneet. Alunperin venetuotannon tarpeista alkanut puusepänteollisuus on sittemmin kehittynyt itsenäiseksi tuotannonalaksi omine tuotteineen. Lisäksi vankeja työllistyy maataloustyöhön, elektroniikan kokoonpanotehtäviin sekä kiinteistönhuoltoon.

Ammatillista koulutusta järjestetään rakennus- ja puualalla. Lisäksi toteutetaan ohjaavaa koulutusta.

Vierailut vankilassa

Vierailuajat lauantaisin ja pyhäpäivisin kello 11–14. Tapaajien lukumäärä yhtä vankia kohti kerrallaan enintään 4.

Käyrän vankila sijaitsee Auran kirkonkylässä noin 25 kilometriä Turusta Tampereen suuntaan. Ajo-ohje valtatieltä nro 9: käänny Auran kirkolle. Kirkon jälkeen T-risteyksestä noin 1 kilometri oikealle. Peltoaukealla kyltti avovankilaan oikealle.

Historiaa

Laitos perustettiin vuonna 1974 entisen poikakodin kiinteistölle Turun lääninvankilan alaisena Käyrän työsiirtolana. Tilat kunnostettiin pysyvää käyttöä varten vuosina 1974–1977. Teollisuushalli, lujitemuoviveneiden valmistukseen suunniteltu veistämö valmistui ja otettiin käyttöön vuonna 1977. Veistämön laajennus nykyiselleen toteutettiin vuosina 1987-1988. Nykyinen hallintotoimisto saneerattiin ja otettiin käyttöön vuonna 1986. Laitos muuttui Käyrän avovankilaosastoksi 1.5.2000, mutta jo työsiirtola-aikana laitos toimi kuntouttavana, kouluttavana ja normalisoivana laitoksena.

1.10.2006 alkaen Käyrän avovankilaosasto muuttui Länsi-Suomen aluevankilaan kuuluvaksi Käyrän vankilaksi.

Järjestyssäännöt

Käyrän vankilan järjestyssääntö 2.12.2019 (pdf, 0.52 Mt) Käyrän vankilan järjestyssääntö 3.6.2019 alkaen, venäjä (pdf, 0.51 Mt)
 
Julkaistu 28.2.2020