Pelson vankila

Pelson vankila kuuluu Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueeseen.

Käyntiosoite: Linnantie 101, 92810 Pelsonsuo
Postiosoite: Linnantie 101, 92810 Pelsonsuo
Puhelin: 029 56 86200
Faksi: 029 56 86214
Sähköposti: pelso.vankila(at)om.fi
Vankisähköposti: vankiposti.pelso(at)om.fi
(Ohje vankisähköpostin käytöstä. Viestiä ei käsitellä, jos se ei ole ohjeen mukainen.)

Johtaja Pertti Reiman, puh. 050 337 0208
Apulaisjohtaja Nina Karppinen, puh. 050 576 7712
Apulaisjohtaja Asta Turpeinen, puh. 050 337 0280

Pelson vankila on 80-paikkainen suljettu laitos, johon sijoitetaan vankeja pääasiassa Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen alueelta. Keskivankiluku vuonna 2018 oli 53.

Pelson vankila sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnan itäosassa, pienessä Vaalan kunnassa.

Vankiopas

Pelson vankilan vankiopas (pdf, 1.61 Mt)

Järjestyssääntö

Pelson vankilan järjestyssääntö 19.12.2019 (pdf, 0.11 Mt)

Henkilöstö ja toiminnot

Pelson vankilassa työskentelee noin 90 henkilöä.

Vankilan työtoiminnassa vangilla on mahdollisuus työskennellä maataloudessa, puuteollisuudessa, korjaamolla tai vankilan tukitoiminnoissa kuten varusvarastolla ja keittiössä. Pelson vankilan tila on kokonaisuudessaan noin 2700 hehtaarin suuruinen. Pelloilla viljellään heinää, ohraa ja kauraa ja metsäalueilla tehdään hakkuita ja istutustöitä. Karjataloudessa on lehmiä ja lampaita maidon- ja lihantuotannossa. Maatila toimii suomalaisten alkuperäisrotujen geenipankkina. Pelson vankilalla on lähes puolet maassamme olevista pohjoissuomenkarjasta. Lisäksi tilalla on puhdas suomenlammaskatras värimuunnoksineen.

Teollinen toiminta muodostuu puuteollisuudesta sekä korjaamotoiminnasta. Puuteollisuuden päätuotteita ovat vankilatuotteet, tilaustuotteet ja alihankintatyöt. Vankilatuotteita ovat erilaiset elementtirakenteet, kuten leikkimökit, katokset, saunat ja rakennukset sekä pirttikalusteet ja muut massiivipuiset kalusteet. Korjaamolla ylläpidetään ja huolletaan vankilan omia koneita ja kalustoa. Pelson vankilassa valmistettuihin tuotteisiin voi tutustua Vankilatuotteet-sivulla.

Pelson vankilassa on mahdollista opiskella peruskoulu- ja lukio-opintoja. Oppisopimuskoulutuksena on mahdollista opiskella maa- ja metsätalousopintoja sekä puu- ja korinkorjausalan perusopintoja.

Pelson vankilassa vangilla on mahdollisuus osallistua monipuoliseen ja vaikuttavaan ohjelmatoimintaan. Vankilassa vankia motivoidaan ja tuetaan muutokseen ja muun muassa väkivaltakäyttäytymisen sekä päihteiden käytön hallintaan. Vankilassa on päihteettömiä avo-osastoja ja mahdollisuus osallistua esimerkiksi AA-ryhmiin. Lisäksi vangeille järjestetään suuttumuksenhallintakursseja, Congnitive skills-, VKM ja kalterit taakse -kursseja.

 
Julkaistu 20.2.2020