Pelson vankila

Pelson vankila on 80-paikkainen suljettu laitos, joka kuuluu Oulun rikosseuraamuskeskukseen. Pelson vankila sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnan itäosassa, pienessä Vaalan kunnassa.

Käyntiosoite: Linnantie 101, 92810 Pelsonsuo
Postiosoite: Linnantie 101, 92810 Pelsonsuo
Puhelin: 029 56 86200
Sähköposti: pelso.vankila(at)om.fi

Vankisähköposti: vankiposti.pelso(at)om.fi
Ohje vankisähköpostin käytöstä . Viestiä ei käsitellä, jos se ei ole ohjeen mukainen.

Yksikönpäällikkö Nina Juutinen, puh. 050 576 7712
Apulaisjohtaja Asta Turpeinen (toiminnot), puh. 050 337 0280
Apulaisjohtaja Henna Naumanen (turvallisuus), puh. 050 433 5175

Henkilöstö ja toiminnot

Pelson vankilassa työskentelee noin 90 henkilöä eri ammattitehtävissä, esimerkiksi valvonnan- ja ohjauksen, kuntoutuksen sekä työtoiminnan tehtävissä.

Vankilan työtoiminnassa vangilla on mahdollisuus työskennellä peltoviljelyssä, puuteollisuudessa, korjaamolla tai vankilan tukitoiminnoissa kuten siivoustehtävissä. Pelson vankilan tila on kokonaisuudessaan noin 2350 hehtaarin suuruinen. Pelloilla viljellään heinää ja viljaa. Toimintaan kuuluvat metsäalueiden hakkuut ja istutustyöt sekä vankilan alueen ympäristönhoitotyöt.

Teollinen toiminta muodostuu puuteollisuudesta sekä korjaamotoiminnasta. Puuteollisuuden päätehtävänä on alihankintatyönä valmistaa puisia välirimoja. Korjaamolla ylläpidetään ja huolletaan vankilan omia koneita ja ajoneuvokalustoa.

Pelson vankilassa on mahdollista opiskella peruskoulu- ja lukio-opintoja sekä suorittaa tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta. Kaikki vankilan työtoiminta on opinnollistettu, joka tarkoittaa sitä, että vangeilla on mahdollista suorittaa eri tutkintojen osia, kuten maatalousalan, puuteollisuuden, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan, autoalan sekä kone- ja tuotantotekniikan perustutkintojen osia. Vankila tekee yhteistyötä Oulun aikuislukion ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän (Jedu) kanssa.

Pelson vankilassa vangilla on mahdollisuus osallistua monipuoliseen ja vaikuttavaan ohjelmatoimintaan. Vankilassa vankia motivoidaan ja tuetaan muutokseen ja muun muassa väkivaltakäyttäytymisen ja päihteiden käytön hallintaan.

Vankilassa on päihteetön avo-osasto ja mahdollisuus osallistua esimerkiksi A-klinikan etäpäihdekuntoutusryhmään. Lisäksi vangeille järjestetään Suuttumuksenhallinta-kursseja, päihteettömyyteen tukevia Kalterit taakse -kursseja ja työelämätaitojen kehittämiseen liittyviä Ajattelutaitoja työpaikalle -kursseja.

Työ- ja ohjelmatoiminnan lisäksi vangeilla on mahdollisuus harrastaa liikuntaa joko ulkoilupihalla tai liikuntahallissa ja kuntosalilla, käydä vankilan kirjastossa, osallistua askartelu- ja taidepiiriin, soittaa musiikkia bändissä sekä valmistaa ruokaa tai leipoa.

Vierailut vankilassa

Valvottuja tapaamisia järjestetään sunnuntaisin ja mahdollisesti arkipyhinä klo 9:00-14:00 välisenä aikana. Tapaamiset kestävät 45 minuuttia kerrallaan.

Valvomattomia tapaamisia (perhetapaaminen) järjestetään lauantaisin ja sunnuntaisin klo 9:00-14:00 välisenä aikana. Valvomattoman tapaamisen kesto on enintään viisi (5) tuntia.

Lapsen tapaamisia järjestetään sunnuntaisin sekä mahdollisesti arkipyhinä klo 10:15-11:00 välisenä aikana. Tapaaminen on valvottu.

Vankilan tapaamistilat ovat esteettömät. Liikkumisesteisille tapaajille on varattu pysäköintipaikkoja vankilan pääportin läheisyydessä.

Yhteydenpito

Vankeihin voi olla yhteydessä kirjeitse, puhelimitse tai videoyhteyden välityksellä. Lisätietoa vankilaan saapuville ja vangin omaisille löytyy Pelson vankilan tulo-oppaasta.

Järjestyssääntö

Pelson vankilan järjestyssääntö 19.12.2019 (pdf, 0.11 Mt)

Tulo-opas

Pelson vankilan tulo-opas 2021 [pdf, 744.1 kB]


Julkaistu 27.5.2024