Historia

Suunnitelmat Pelsonsuon kuivattamisesta syntyivät jo 1800-luvun alussa. Pelson suursuon ensimmäiset kuivaustyöt aloitettiin kesällä 1857 Rokuanojan laajentamisella. Suopinta-alaa ojitettiin n. 60 000 tynnyrinalaa (n. 30 000 ha), mistä yli puolet oli varsinaisia soita.

Pelson keskusvankilan, aluksi varavankilan, perustamispäätös annettiin syyskuun 13.päivänä 1935, jolla päätettiin perustaa Säräisniemen pitäjän Veneheiton kylään itsenäinen, väliaikainen varavankila. Toiminta alkoi 6 600 ha suoalueella 20.päivänä syyskuuta 1935. Vankilan keskuspaikaksi valittiin Honkisaari, missä laitos nyt sijaitsee. Alueella ei ollut minkäänlaisia teitä ja Honkisaarenkin ympäristö oli niin upottavaa suota, että siellä saattoi liikkua vain suksilla. Henkilökunta ja vangit jouduttiin aluksi majoittamaan ympäristön taloihin, latoihin ja navettoihinkin.

Pelson vankilan alkuperäisenä tarkoituksena oli Pelsonsuon kuivaaminen ja raivaaminen viljelyskelpoiseksi. Tätä työtä tehtiin noin 30 ensimmäistä vuotta. Tuolloin kuivattiin ja raivattiin pelloiksi noin 1 600 ha, josta pelkästään kuokkimalla lähes 900 ha. Vankien lukumäärä oli ensimmäisenä vuonna alle sadan. Työmäärän kasvaessa lisättiin myös vankien määrää. Heidän majoittamisekseen perustettiin Honkisaaren keskusosaston lisäksi myöhemmin lakkautetut Lintukummun ja Vesalan vankiosastot.

Raivatusta viljelysmaasta on luovutettu asutukseen yli 1 000 ha, josta on muodostettu 49 yksityistä viljelystilaa. Pelson varavankila muuttui keskusvankilaksi 01.10.1983. Nimi muuttui edelleen Pelson vankilaksi 1.1.2001.

Uudet teollisuuden työtoiminnan alat ovat tulleet uudisraivauksen tilalle. Pelson vankila on nyt monipuolinen teollisuus- ja maatalousvankila, jossa työhön innolla paneutuva henkilökunta antaa merkittävän panoksensa yhteiskuntamme ja Vaalan kunnan hyväksi.

 
Julkaistu 28.9.2020