Historia

1900-luvun alussa Sukevalla sijainneet laajat suoalueet haluttiin ottaa hyötykäyttöön. Näin sai alkunsa Helsingin kuritushuoneen alainen vankisiirtola vuonna 1914. Tällä ns. kruununpuiston alueella on ollut maata enimmillään yli 3000 hehtaaria, mistä vuosien saatossa raivattiin viljelykseen pääasiassa miestyövoimaa käyttäen runsaat 1000 hehtaaria.

Vankisiirtolasta tuli vuonna 1919 hallinnollisesti itsenäinen varavankila, josta ajan kulessa kehittyi omavarainen maatalousvankila.

Iskolan vankilaosasto maatilarakennuksineen valmistui vuonna 1925 ja Kalliomäen keskusosasto 1936. Varavankilasta tuli keskusvankila vuonna 1939.

Maataloustoiminta on työllistänyt vankeja koko vankilan historian ajan aina Iskolan osastosta luopumiseen vuoteen 2009 saakka. 1960-luvulla maataloustoimintaa jouduttiin supistamaan ja se keskitettiin Iskolan osastolle. Keskusosaston karjatalousrakennukset saneerattiin teollisuuskäyttöön. Teollisuuden rinnalle on myös kehitetty vankilan koulutus-, kuntoutus- ja muuta toimintaa vankeinhoidon yleisten tavoitteiden mukaisesti.

 
Julkaistu 28.9.2020