Vanajan vankila

Vanajan vankila kuuluu Länsi-Suomen rikosseuraamusalueeseen.

Vanajan vankila, Vanajan osasto
Ylänneentie 26
13430 Hämeenlinna
(PL 845, 13501 Hämeenlinna)
Puhelin: 029 5681701
Faksi: 029 5681715

Vanajan vankila, Ojoisten osasto
Tampereentie 29
13600 Hämeenlinna
(PL 845, 13501 Hämeenlinna)
Puhelin: 029 56 81770 (toimisto)
Faksi: 029 56 81771

Sähköposti: vanaja.vankila(at)om.fi
Vankisähköposti: vankiposti.vanaja(at)om.fi
(Ohje vankisähköpostin käytöstä. Viestiä ei käsitellä, jos se ei ole ohjeen mukainen.)

Vanajan vankila ja Hämeen yhdyskuntaseuraamustoimisto ovat yhdistelmäyksikkö.


Yhdistelmäyksikön johtaja Kaisa Tammi-Moilanen, kaisa.tammi-moilanen(at)om.fi, puh. 050 384 9117

Vanajan osaston apulaisjohtaja Ulla Lehtinen, ulla.m.lehtinen(at)om.fi, puh. 050 591 3451 (toiminnot ja turvallisuus)

Ojoisten osaston apulaisjohtaja Anssi Turtiainen, anssi.turtiainen(at)om.fi, puh. 046 922 5322 (toiminnot ja turvallisuus)

Vanajan vankilan rikosseuraamusesimies Tarja Mäkinen, tarja.t.makinen(at)om.fi, puh. 050 5209134 (Vanajan osaston rangaistusajan suunnitelmasta vastaava)

Vanajan vankilan rikosseuraamusesimies Maritta Partanen, maritta.partanen(at) om.fi, puh. 050 331 5918 (Ojoisten osaston rangaistusajan suunnitelmasta vastaava)

Vanajan vankilan rikosseuraamusesimies Jarmo Saretsalo, jarmo.saretsalo(at) om.fi, puh, 050 598 0560 (Vanajan vankilan turvallisuusasiat) Tehtäväkierrossa 31.8. saakka - tähän asti yhteydenotot osastojen apulaisjohtajiiin.


Vanajan osasto on valtakunnallisesti naisvangeille tarkoitettu avolaitos. Osastolla on vankipaikkoja 60. Lastensuojelulain muutoksen myötä Vanajan osastolle perustettiin 10-paikkainen perheosasto vuonna 2010.

Ojoisten osasto on avolaitos, jossa on 50 vankipaikkaa miesvangeille.

Keskivankiluku vuonna 2018 oli 114.

Järjestyssääntö

Vanajan vankilan järjestyssääntö 2.12.2019 (pdf, 1.0 Mt)

Vanajan osasto: Ajo-ohje

Hämeenlinnasta vanhaa Helsingintietä (tie nro130) etelään noin 5 km, risteys vasemmalle Miemalaan, josta Vanajan osastolle on noin 3 km. Helsingistä moottoritieltä noin 15 km ennen Hämeenlinnaa kääntyminen oikealle Turenkiin, josta rampista ylös vanhalle Helsingintielle (tie nro130) ja edelleen Hämeenlinnan suuntaan, kunnes risteys oikealle Rastila ja lähes välittömästi vasemmalle Miemala, josta Vanajalle noin 500 m. Turusta ja Lahdesta kuten ensimmäinen ohje Hämeenlinnasta.

Ojoisten osasto

Ojoisten osasto sijaitsee Hämeenlinnan keskustan läheisyydessä, lähellä Hämeen Linnaa ja Linnan kasarmirakennuksia Tampereentien ja Helsinki -Tampere moottoritien välissä, Ojoisten kaupunginosassa.

Henkilöstö

Vanajan vankilassa työskentelee yhteensä noin 35 henkilöä.

Hämeen hallintotiimin vastaa erilaisista hallinnon asioiden käytännön toteutuksesta Hämeenlinnan ja Vanajan vankiloiden sekä sekä Hämeen yhdyskuntaseuraamustoimiston Hämeenlinnan ja Lahden yhdyskuntaseuraamustoimistojen osalta.

Vanajan osastolla työskentelee hallintotiimin virastosihteeri Jenni Sääski, puh. 050 373 5120 ja hän vastaa vankien palkka-asioista ja rahaliikenteestä.

Toiminnot

Työtoiminnassa Vanajan osastolla avolaitostyötä tehdään ompelimossa, kiinteistönhoitotehtävissä, keittiöllä ja osaston ulkopuolella erilaisissa töissä julkisyhteisöille, kunnille ja valtion eri laitoksille Hämeenlinnassa ja lähikunnissa.

Alihankintatyö, ammattityönä, ulkopuolisille yrityksille on ollut moninaista ja lisääntyvää.

Vanajan vankilan Vanajan osastolla voi osallistua erilaisiin elämänhallintataitoja kasvattaviin toimintoihin ja ohjelmiin sekä kuntoutua päihderiippuvuudesta yksilö- ja ryhmätoimintana toteutettavien päihteettömyyteen tähtäävien elämäntapamuutosten tiedostamisen kautta.

Ojoisten osastolla rangaistusta suorittavat vangit tekevät pääasiassa erilaisia rakennusalan ja luonnonhoitotöitä julkisyhteisöille, kunnille ja valtion eri laitoksille Hämeenlinnassa ja lähikunnissa.Osastolla järjestetään vapauteen valmentavaa, lyhytkurssimuotoista sekä yksilö- ja ryhmäohjaukseen pohjautuvaa kuntouttavaa toimintaa.

Tietyin edellytyksin ja anomuksen perusteella vangin on mahdollista osastoilta käsin käydä laitoksen ulkopuolella siviilityössä tai opiskella jossakin oppilaitoksessa.

Vierailut vankilassa

Vanajan osaston vierailuajat ovat lauantai ja sunnuntai, klo 10.00 - 14.00. Vierailun kesto on enimmillään 2 tuntia. Tapaaminen tulee varata ennakolta. Vangin tulee ilmoittaa tapaajansa ja tapaamispäivä osaston päivystykseen. Ilmoittaminen tulee tehdä aina kunkin viikon torstaihin klo 12.00 mennessä. Vain vangin ilmoittamat tapaajat pääsevät tapaamiseen.

Ojoisten osaston vierailuajat ovat lauantai ja sunnuntai, klo 12.00 - 14.00 välisenä aikana. Vierailun kesto on enimmillään 2 tuntia. Tapaaminen tulee varata ennakolta. Vangin tulee ilmoittaa tapaajansa ja tapaamispäivä osaston päivystykseen. Ilmoittaminen tulee tehdä aina kunkin viikon torstaihin klo 16.00 mennessä. Vain vangin ilmoittamat tapaajat pääsevät tapaamiseen.

Historia

Vanajan osasto on perustettu vuonna 1994 ja toimi suljettuna osastona vuoteen 1995. Vanajan osastolla vankipaikkoja oli 28, jotka jakautuivat miesten ja naisten kesken tasan. Järvenpään avovankilan toimintojen siirryttyä Vanajan osastoon nousi paikkaluku 38, joista miehille paikkoja jäi 8.

Vuoteen 2006 saakka Vanajan osasto ja Ojoisten työsiirtola ovat toimineet hallinnollisesti Hämeenlinnan vankilan alaisuudessa. Itsenäiseksi laitokseksi Vanajan vankila perustettiin 1.10.2006 ja siihen kuuluu kaksi osastoa, Vanajan ja Ojoisten osastot.

 
Julkaistu 20.2.2020