Vantaan vankila

Vantaan vankila kuuluu Etelä-Suomen rikosseuraamusalueeseen.

Siltaniitynkuja 2
01260 Vantaa
(PL 160, 01261 Vantaa)
Puhelin 029 56 82400
Vantaan vankilan päivystys numero 029 56 82502 24H
Faksi: 029 56 82499
Sähköposti: vantaa.vankila(at)om.fi
Vankisähköposti: vankiposti.vantaa(at)om.fi
(Ohje vankisähköpostin käytöstä. Viestiä ei käsitellä, jos se ei ole ohjeen mukainen.)

Johtaja Tommi Saarinen, puh. 050 362 7360
Apulaisjohtaja Jaakko Jokinen (turvallisuus), puh. 029 56 82500, 050 439 0601
Apulaisjohtaja Heidi Meling (vankitoiminnot), puh. 029 56 82420, 050 543 5533

Vantaan vankila on vuonna 2002 toimintansa aloittanut vankila, jonka perustehtävänä on tutkintavankeuden toimeenpano ja vankikuljetus. Vankilassa on 183 vankipaikkaa. Vantaan vankilasta suoritettiin yli 9000 vankikuljetusta vuonna 2011. Keskivankiluku vuonna 2017 oli 201. Vankilassa sijaitsee Psykiatrisen vankisairaalan Vantaan yksikkö ja Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen aluekeskuksen täytäntöönpanoyksikkö.

Vantaan vankila sijaitsee Vantaan Itä-Hakkilassa. Sisäänkäynti vanhalta Lahdentieltä Siltaniitynkujalle.

Henkilöstö ja toiminta

Vantaan vankilassa työskentelee noin 140 henkilöä. Vantaan vankila on profiloinut toimintansa erityisesti tutkintavankien muutosmotivaation herättämiseen, päihteidenkäytön vähentämiseen sekä vankeuteen valmentamiseen. Tutkintavangilla ei ole vankeuslain määrittämää toimintavelvoitetta, vaan hänen sijoittumisensa toimintaan perustuu omaan haluun ja motivaatioon.

Vantaan vankilassa on erillinen 6-paikkainen motivointiosasto päihdekuntoutusta varten sekä 31-paikkainen työosasto.

Vierailut vankilassa

Vierailuajat ovat viikonloppuisin. Vierailuihin varataan aika siten, että vanki itse ilmoittaa tapaamaan tulijat tai tapaaja varaa uuden ajan edellisen tapaamisen yhteydessä. Puhelinvarausta ei ole.
Vankilassa on inva-pysäköintipaikkoja. Vankilaan pääsevät vierailemaan myös apuvälineitä (esim. pyörätuolia) käyttävät henkilöt.

Järjestyssääntö

Vantaan vankilan järjestyssääntö 31.5.2016 (pdf, 0.51 Mt)

 
Julkaistu 20.6.2019