Historia

Katajanokalla sijaitsevan Helsingin tutkintavankilan (entisen Helsingin lääninvankilan) toiminnan siirtäminen nykyaikaisempiin tiloihin on ollut eri yhteyksissä esillä jo viime vuosisadan alusta alkaen. Ensimmäinen vankila Katajanokalle vankilan nykyiselle tontille rakennettiin vuonna 1749. Nykyinen vankilarakennus on vuodelta 1888.

Uuden vankilan perustamista koskeva hanke eteni vuonna 1977 siten, että Vantaan kaupunki osoitti tontin vankilan rakentamista varten. Seuraavana vuonna valtioneuvosto teki asiaa koskeva periaatepäätöksen. Useista eri syistä johtuen uuden vankilan rakentamisen aloittaminen viivästyi kuitenkin vuosituhannen vaihteeseen saakka. Rakennuttamishankkeen urakkasopimukset allekirjoitettiin 27.4.2000 ja rakentaminen alkoi toukokuussa 2000. Rakennuttajana toimii Senaatti-kiinteistöt, jolle vankeinhoitolaitoksen kiinteistöt siirtyivät vuoden 2001 alusta lukien.

Vantaan vankila perustetettiin valtioneuvoston asetuksella 1 päivästä maaliskuuta 2002 lukien. Tilat otettiin vastaan rakennuttajalta helmikuun 2002 lopussa ja välittömästi sen jälkeen alkoi vankilan kalustaminen ja muut käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet. Varsinainen muutto ja vankilatoimintojen siirtäminen Katajanokalta uusiin tiloihin toteutettiin huhti-toukokuun vaihteessa.

Vantaan vankila korvasi Katajanokalla sijainneen huonokuntoisen Helsingin tutkintavankilan toukokuussa 2002. Vantaan vankilan käyttöönoton myötä Helsingin tutkintavankila lakkautettiin kesäkuun alusta 2002 alkaen.

Uuden vankilan perustaminen on osa vankeinhoitolaitoksen uudisrakennus- ja perusparannusohjelmaa. Uusi laitos mahdollistaa vankeinhoidon toteuttamisen henkilökunnan ja vankien kannalta tarkoituksenmukaisissa ja yleiset normit täyttävissä tiloissa. Rakenteelliset ratkaisut, tehokas osastointi sekä nykyaikainen turvallisuus- ja valvontatekniikka varmistavat tutkintavankeuden toimeenpanon ja esitutkinnan asianmukaisen suorittamisen. Esitutkinnan usein edellyttämä vangitun erilläänpito on uudessa laitoksessa helposti järjestettävissä. Toimintatilat mahdollistavat erilaisten kuntoutustoimintojen aloittamisen jo tutkintavankeusaikana.

 
Julkaistu 20.6.2019