Täytäntöönpanoyksikkö

Rikosseuraamuslaitoksen valtakunnallinen täytäntöönpanoyksikkö huolehtii vankeusrangaistusten, valvontarangaistusten ja sakon muuntorangaistusten muodollisesta täytäntöönpanosta sekä yhdessä täytäntöönpanon yhdyshenkilöiden kanssa tutkintavankeuden hallinnollisesta toimeenpanosta.

Täytäntöönpanoyksikkö ottaa vastaan oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmästä tuomiot, selvittää niiden täytäntöönpanokelpoisuuden ja lähettää ne täytäntöönpantaviksi.

Täytäntöönpanoyksikkö huolehtii täytäntöönpanoa pakoilevien etsintäkuuluttamisesta ja pitää täytäntöönpanorekisteriä.

Täytäntöönpanoyksikön täytäntöönpanosta vastaavat virkamiehet tekevät rangaistusta suorittavia koskevat rangaistusaikapäätökset ja täytäntöönpanojohtaja ratkaisee rangaistusaikapäätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset.

Täytäntöönpanoyksikön päätoimipaikka sijaitsee Turussa ja muut toimipaikat Kuopiossa, Oulussa ja Vantaalla.

Täytäntöönpanoyksikön yhteystiedot:

Puhelin 029 56 81000

Täytäntöönpanojohtaja Niina Kallio-Nordlund


Turku
Mathilda Wreden katu 1, 20380 Turku
PL 50, 20251 Turku
faksi 029 568 4860
sähköposti taytantoonpanoyksikko.rise(at)om.fi

Vantaa
Siltaniitynkuja 2, 01260 Vantaa
PL 260, 01261 Vantaa
faksi 029 568 1129
sähköposti taytantoonpanoyksikko_vantaa.rise(at)om.fi

Kuopio
Hapelähteenkatu 1, 70100 Kuopio
PL 180, 70101 Kuopio
faksi 029 568 5910
sähköposti taytantoonpanoyksikko_kuopio.rise(at)om.fi

Oulu
Nahkatehtaankatu 5 A, 90130 Oulu
PL 54, 90101 Oulu
faksi 029 568 6749
sähköposti taytantoonpanoyksikko_oulu.rise(at)om.fi

 
Julkaistu 31.3.2020