Yhdyskuntaseuraamustoimistot

Yhdyskuntaseuraamustoimistojen tehtävänä on yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpano toimialueellaan. Osassa yhdyskuntaseuraamustoimistoja laaditaan myös seuraamuksiin liittyviä lausuntoja ja toimeenpanosuunnitelmia oikeuden käsittelyä varten.

Yhdyskuntaseuraamuksista ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonnassa ja vankilasta ehdonalaisesti vapautuneiden valvonnassa voidaan käyttää apuvalvojia silloin, kun se on perusteltua esimerkiksi pitkien välimatkojen johdosta. Apuvalvojien hankkiminen sekä koulutus ja ohjaus on yhdyskuntaseuraamustoimistojen vastuulla.

Monissa toimistoissa järjestetään osana yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoa motivoivia keskustelusarjoja ja/tai kognitiivis-behavioraalisia ohjelmia. Näiden tarkoitus on auttaa asiakkaita heidän sosiaalisessa selviytymisessään ja tukea pyrkimystä rikoksettomaan elämään.

Tukipartiot

Tukipartiot työskentelevät kaikilla rikosseuraamusalueilla. Tukipartiotyötä tekevä ohjaaja tukee ja valvoo rikosseuraamusasiakkaita, jotka suorittavat rangaistustaan vapaudessa. Partioiden tavoitteena on pyrkiä valvonnan ja tuen avulla lisäämään tai ylläpitämään rikosseuraamusasiakkaiden valmiuksia elää rikoksetonta elämää. Kohderyhmään kuuluvaa tuetaan suorittamaan rangaistuksensa loppuun ja varmistetaan, että tämä on hänelle määrätyssä paikassa määrättynä aikana ja päihteettömänä.

 
Julkaistu 14.1.2019