Ajankohtaista

Nuoren oikeusopas

Nuoren oikeusopas (pdf, 1.09 Mt)

Nuoren oikeusopas on toteutettu yhteistyössä Pohjois-Karjalan poliisilaitoksen, Pohjois-Karjalan sovittelutoimiston ja Rikosseuraamuslaitoksen Joensuun yhdyskuntaseuraamustoimiston sekä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun muotoilun koulutusohjelman opiskelijoiden kanssa.

Nuoren oikeusopas – rikos ja sen vaikutukset -oppaan tavoitteena on antaa perustietoa nuorelle, joka valmistautuu esimerkiksi rikoksentekijänä, uhrina tai todistajana poliisin suorittamaan esitutkintaan, sovitteluun ja oikeudenkäyntiin. Oppaassa esitellään rikosprosessin avainkäsitteitä, joiden tuntemus on oikeusturvan toteutumisen kannalta keskeistä. Sekä nuoren että huoltajan on perusteltua tuntea rikosprosessin vaiheet.

Opas käsittelee muun muassa rikosilmoituksen tekemistä, poliisin suorittamaa esitutkintaa, syyttäjän syyteharkintaa, sovittelua, tuomioistuinkäsittelyä, seuraamusten arviointia ja täytäntöönpanoa, ulosottoa ja rikosrekisteriä. Lisäksi se valottaa uhrin oikeutta vahingonkorvauksiin ja mahdollisuutta apuun ja tukeen rikosasioissa. Oppaassa on myös viranomaisten ja auttavien tahojen yhteystietoja. Opasta ei ole tarkoitettu täydelliseksi ja kattavaksi esitykseksi kaikista rikosasioihin liittyvistä menettelyistä, vaan se kattaa lainsäädäntöä olennaisimmilta osilta.

Opas julkaistaan sekä painoksena että eri viranomaisten ja toimijoiden nettisivustoilla.
Oppaan kuvituksesta on vastannut Maija Keränen ja taitosta Patrik Eronen.


Lisätietoja:

Jarkko Riikonen
erityisnuorisotyöntekijä
Pohjois-Karjalan poliisilaitos
Lammintie 1, 80710 Lehmo
Puh. 050 572 5123, 071 875 6224
jarkko.riikonen@jns.fi

Minna Kosonen
sovittelun ohjaaja
Pohjois-Karjalan sovittelutoimisto
Siltakatu 14 B 15, 80100 Joensuu
Puh. 050 439 1678
minna.kosonen@sovittelu.fi

Markku Rautiainen
ma. apulaisjohtaja, YTM, HTK
Rikosseuraamuslaitos, Joensuun yhdyskuntaseuraamustoimisto
Torikatu 19, 2. krs, 80100 Joensuu
Puh. 050 356 2931, 029 568 0539
markku.rautiainen@om.fi 
Julkaistu 24.6.2019