Rikoksen uhrille

Rikoksen uhrilla ja uhrin perheenjäsenillä on joissain tapauksissa mahdollisuus saada tietää rikoksen tekijän vapautumisesta tai muusta poistumisesta vankilasta.

Tiedon rikoksen tekijän vankilasta poistumisesta voi saada Rikosseuraamuslaitokselta kahdessa tapauksessa:

 1. Kyse on ollut sellaisesta vankeuslain 19 luvun 4 §:n 2 momentin mukaisesta vakavasta henkeen tai terveyteen kohdistuneesta rikoksesta, jossa asianomistaja on jo rikosprosessin aikana kertonut haluavansa tiedon vangin pääsystä vankilan ulkopuolelle.

  Jos olet joutunut rikoksen uhriksi, kerro jo rikosprosessin aikana, eli jo esitutkintavaiheessa tutkintaviranomaisille tai viimeistään tuomioistuinkäsittelyn aikana syyttäjälle, että haluat saada ilmoituksen tutkintavangin tai vangin poistumisesta vankilasta.

  Saat ilmoituksen automaattisesti meiltä Rikosseuraamuslaitoksesta puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen, jonka saamme Oikeusrekisterikeskukselta. Pyyntöä ei tarvitse tehdä myöhemmin erikseen.

  Lain mukaan et voi pyytää saada ilmoitusta vangin vankilasta poistumisesta enää rikosprosessin jälkeen.

 2. Vanki on vankeuslain 19 luvun 4 §:n 1 momentin mukaisesti uhkaillut asianomistajaa.

  Rikosseuraamuslaitos saa ilmoittaa vangin vapauttamisesta ja muusta vankilasta poistumisesta asianomistajalle tai muulle henkilölle, jos vangin käyttäytymisen tai hänen esittämiensä uhkausten johdosta on perusteltua syytä epäillä, että vanki syyllistyy asianomistajalle tai tälle läheisen henkilön henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvaan rikokseen.

  Ilmoitus vangin vankilasta poistumisesta voidaan antaa myös henkilölle, johon nähden vangilla on lähestymiskielto tai poliisiasiain tietojärjestelmään ilmoitettu suojelutoimenpide.

  Uhkaukseen liittyvissä tapauksissa voit pyytää saada ilmoituksen vangin vankilasta poistumisesta meiltä Rikosseuraamuslaitoksesta sähköpostitse: [email protected]

Lue tarkempi ohje vangin vapauttamisesta tai muusta vankilasta poistumisesta ilmoittamisesta asianomistajalle

Vankeuslaki 19 luku (finlex.fi).

Tietoa rikoksen uhrin oikeuksista ja tuen saamisesta (oikeus.fi)

Julkaistu 22.2.2024