Tiedotusvälineille

Rikosseuraamuslaitoksen viestintä

Rikosseuraamuslaitoksen viestintä vastaa alan aineisto-, esite-, julkaisu- ja tietopyyntöihin.

Viestintäpäällikkö Pilvi Isotalus
puh. 029 56 88570, 050 331 0067

Viestintäasiantuntija Anna Kotaviita
puh. 029 56 88407

Viestintäasiantuntija Marianna Järvinen
puh. 029 56 88431

Viestintäsuunnittelija Sonja Kuusela
puh. 029 56 88516

Assistentti Jaana Kaivola
puh. 029 56 88574

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@om.fi

Asiantuntijoiden haastattelut

Yhteys suoraan asianomaisen vastuualueen päällikköön tai asiantuntijaan:

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön asiantuntijat

Haastattelu- ja kuvausluvat vankilaan

Haastattelutilanteet edellyttävät aina paitsi vangin kirjallista suostumusta myös puoltoa vankilan johtajalta. Vankilanjohtajien puhelinnumerot löytyvät vankiloiden yhteystiedoista.

Kirjallisella sopimuksella varmistetaan, että haastateltavan ja hänen lähipiirinsä oikeusturva toteutuu mahdollisimman hyvin sekä haastattelutilanteessa että sen jälkeen. Vangin suostumuksen hankkii vankila.

Kirjallisen kuvausluvan myöntää vankilan johtaja. Luvasta käy ilmi kuvaustarkoitus ja aika sekä vankilan kuvaustilanteelle asettamat reunaehdot.

Kuvaustilanteissa tulee huolehtia siitä, että kukaan kuvissa mahdollisesti näkyvä, kuvaustilanteeseen liittymätön henkilö ei ole tunnistettavissa. Tämä pätee niin vankeihin kuin henkilökuntaan.

Kuvaustilanteissa ei saa kuvata laitoksen turvallisuustekniikkaa tai muita rakennusteknisiä yksityiskohtia.

Saapuminen vankilaan

Vankilaan saapumisesta ilmoitetaan hyvissä ajoin ennakkoon. Vierailijatiedot, eli nimi ja syntymäaika toimitetaan vierailun puoltajalle, joka toimittaa tiedot portille. Saapumisen yhteydessä tulijoiden henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta.

Saapumiseen on hyvä varata aikaa, sillä turvatarkastus saattaa tulijan varustemäärästä riippuen kestää hetken.

Varsinkin suljetussa laitoksessa vierailtaessa tulee huomioida, että kännykät ja muut viestintävälineet on turvallisuussyistä jätettävä tavaransäilytykseen vierailun ajaksi.

Mikäli vierailu edellyttää normaalista poikkeavaa varustusta tai se tapahtuu normaalien vierailuaikojen ulkopuolella, tulee mahdollisista poikkeusluvista ja -järjestelyistä neuvotella vankilan johtajan kanssa etukäteen.

Yhteystiedot:

Rikosseuraamuslaitos

Keskushallintoyksikkö

Viestintä

Lintulahdenkatu 5

00530 Helsinki

p. 029 56 88500

viestinta.rise(at)om.fi

 
Julkaistu 6.8.2019