Henkilötietojen käsittely Rikosseuraamuslaitoksessa

Rikosseuraamuslaitos käsittelee henkilötietoja lakisääteisten velvoitteidensa noudattamiseksi tai joissain tilanteissa yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi.

Sinulla on oikeus pyytää pääsyä tietoihisi tai tietojesi oikaisemista tai niiden käsittelyn rajoittamista. Lähetä pyyntösi kirjaamoon: rise.kirjaamo(at)om.fi

Tietosuojalainsäädännön noudattamista Suomessa valvoo tietosuojavaltuutettu, www.tietosuoja.fi.

Rekisterinpitäjä

Rikosseuraamuslaitoksen Keskushallintoyksikkö
Lintulahdenkatu 5
00530 Helsinki

Puhelin: 029 56 88500 (valtakunnallinen vaihde)
Faksi: 029 56 65440
Sähköposti: kirjaamo.rise(at)om.fi

Tietosuojavastaava

Tiina Ahtonen
Lintulahdenkatu 5
00530 Helsinki
Puhelin: 029 56 88562
Sähköposti: tietosuojavastaava_rise(at)om.fi

Rekisteriselosteet

Toimittaja- ja sidosryhmärekisterin rekisteriseloste (pdf, 0.01 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen diaarin rekisteriseloste (pdf, 0.01 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen henkilötietojen käsittelyn rekisteriseloste (pdf, 0.02 Mt) Rekisteriseloste Rikosseuraamuslaitoksen henkilötietojen käsittelystä Webropolissa (pdf, 0.02 Mt)

Rikosseuraamuslaitoksen talous- ja henkilöstöhallinnon rekisteriseloste (pdf, 0.02 Mt)
 
Julkaistu 20.11.2018