Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Rikosseuraamuslaitoksessa

Rikosseuraamuslaitos noudattaa kaikessa toiminnassaan huolellisuutta ja varmistaa, että tietosuoja ja tietoturvallisuus toteutuvat.

Henkilötietojen käsittely perustuu Rikosseuraamuslaitoksen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen ja niitä käsitellään lakisääteisten tehtävien toteuttamiseksi. Henkilötietoja voidaan joissain tapauksissa käsitellä myös yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi tai henkilön suostumuksella. Tietosuojaselosteissamme on tarkemmin kerrottu tietojen käsittelyn tarkoituksesta, säilytysajoista, tietolähteistä ja miten tallennettuja tietoja luovutetaan.

Tietosuojaan liittyvät oikeutesi

Sinulla on oikeus pyytää pääsyä tietoihisi, niiden oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Lisäksi sinulla on joissakin tapauksissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.

Lisätietoa tietosuojaoikeuksistasi

Ohjeet pyynnön tekemiseen

Tietosuojalainsäädännön noudattamista Suomessa valvoo tietosuojavaltuutettu.

Rekisterinpitäjä

Rikosseuraamuslaitoksen Keskushallintoyksikkö
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI

Puhelin: 029 56 88500 (valtakunnallinen vaihde)
Faksi: 029 56 65440
Sähköposti: kirjaamo.rise(at)om.fi

Tietosuojavastaava

Hannele Svanström
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI

Puhelin: 029 56 88562
Faksi: 029 56 65440
Sähköposti: tietosuojavastaava_rise(at)om.fi

Salassa pidettävien ja arkaluontoisten asiakirjojen lähettäminen Rikosseuraamuslaitokselle

Oikeusministeriön turvaposti on Rikosseuraamuslaitoksen asiakkaille suositeltu tapa toimittaa sähköpostitse Rikosseuraamuslaitokselle salassa pidettävät ja arkaluontoiset asiakirjat. Palvelun käyttäminen on ilmaista.

Kun turvapostia lähetetään viraston virastopostiin, viestin otsikkoon, sisältöön sekä liitteisiin tulee laittaa tarvittavat tunnistetiedot, jotta viraston henkilöstö osaa välittää viestin asiaa käsittelevälle henkilölle, tietää mihin asiaan sähköposti liittyy ja keneltä se on.

Oheisessa ohjeessa on tarkempia neuvoja turvapostin lähettämisestä.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksen palveluissa

Rikosseuraamuslaitoksen täytäntöönpanorekisterin tietosuojaseloste (pdf, 0.13 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamusrekisterin tietosuojaseloste (pdf, 0.13 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen valvonta- ja toimintarekisterin tietosuojaseloste (pdf, 0.14 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen turvallisuustietorekisterin tietosuojaseloste (pdf, 0.19 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen tapaajarekisterin tietosuojaseloste (pdf, 0.19 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen diaarin tietosuojaseloste (pdf, 0.1 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen toimittaja- ja sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste (pdf, 0.18 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen Webropol-ohjelmistolla teettämien kyselyiden tietosuojaseloste (pdf, 0.18 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen uutiskirjeen tilaajarekisterin tietosuojaseloste (pdf, 0.11 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen henkilötietojen käsittelyn rekisteriseloste (pdf, 0.02 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen talous- ja henkilöstöhallinnon rekisteriseloste (pdf, 0.02 Mt)
 
Julkaistu 26.11.2019