Yhteys vankiin

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan tuomittuja tai vangittuja koskevat tiedot on pääsääntöisesti salassa pidettäviä. Tämä tarkoittaa sitä, että Rikosseuraamuslaitos ei voi luovuttaa esimerkiksi omaiselle tietoa rangaistustaan suorittavan täysi-ikäisen henkilön sijoituslaitoksesta tai tuomiosta.

Vangille voi lähettää postia ja sähköpostia hänen sijoituslaitokseensa. Vankiloiden yhteystiedot löytyvät toimipaikkojen yhteydestä.

Ohje vankisähköpostin käytöstä

Vangille voi lähettää sähköpostia osoitteeseen:
vankiposti.[vankilan nimi ilman hakasulkeita]@om.fi
(esim. vankiposti.kerava@om.fi tai vankiposti.mikkeli@om.fi)

Sähköpostiviestin otsikkokenttään tulee syöttää vangin etu- ja sukunimi sekä viestin tekstikenttään lähettäjän oma etu- ja sukunimi, jotta tiedot viestin lähettäjästä välittyvät vangille.

Tietoturvasyistä järjestelmä poistaa viesteistä kaikki liitetiedostot ja kuvat. Vangille ei toimiteta muuta kuin sähköpostiviesti.

Jos esimerkiksi asianajaja tai muu oikeudenkäyntiavustaja haluaa lähettää vangille sähköpostia, on huomioitava, ettei vanki pääse itse lukemaan viestiä näyttöpäätteeltä. Viesti toimitetaan vangille vankilan henkilökunnan välityksellä. Sähköpostin lähettäjän tulee itse arvioida, voiko viestin lähettää vankisähköpostin välityksellä.

Sijoituslaitos ei tiedossa

Mikäli halutaan saada yhteys vankiin, jonka sijoituslaitos ei ole tiedossa, tulee viesti sulkea vangin nimellä ja mielellään syntymäajalla sekä lähettäjän yhteystiedoilla varustettuun kirjekuoreen ja toimittaa osoitteella:

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö
Laillisuusvalvonta ja kansainvälinen täytäntöönpano
Lintulahdenkatu 5
00530 Helsinki

Keskushallintoyksikkö toimittaa kirjekuoren eteenpäin vangille. Vanki voi halutessaan olla yhteydessä viestin lähettäjään joko soittamalla, kirjeitse tai sopimalla vierailusta. Mikäli vastaanottaja ei ole vankilassa, ei viestiä voida toimittaa eteenpäin.

Rahan lähettäminen vangille

 
Julkaistu 27.6.2019