Yhteys vankiin

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan tuomittuja tai vangittuja koskevat tiedot on pääsääntöisesti salassa pidettäviä. Tämä tarkoittaa sitä, että Rikosseuraamuslaitos ei voi luovuttaa esimerkiksi omaiselle tietoa rangaistustaan suorittavan täysi-ikäisen henkilön sijoituslaitoksesta tai tuomiosta.

Vangille voi lähettää postia ja sähköpostia hänen sijoituslaitokseensa.

Vankiloiden yhteystiedot

Ohje vankisähköpostin käyttöön

Sijoituslaitos ei tiedossa

Jos haluat saada yhteyden vankiin, jonka sijoituslaitos ei ole tiedossa, voit lähettää vangille kirjeen. 

Käytä kahta kirjekuorta, kun lähetät postia. Laita vangille tarkoitettu viesti sisempään kirjekuoreen ja kirjoita kirjekuoreen vangin nimi ja mielellään syntymäaika sekä lähettäjän tiedot. Laita sisempi kirjekuori suljettuna ulomman kirjekuoren sisään ja lähetä se osoitteeseen:

Rikosseuraamuslaitos
Lintulahdenkatu 5
00530 Helsinki

Rikosseuraamuslaitos toimittaa kirjekuoren eteenpäin vangille. Vanki voi halutessaan olla yhteydessä viestin lähettäjään joko soittamalla, kirjeitse tai sopimalla vierailusta. Jos vastaanottaja ei ole vankilassa, ei viestiä voida toimittaa eteenpäin.

Julkaistu 12.9.2023