Beredskap inför coronaviruset vid Brottspåföljdsmyndigheten – vanliga frågor

Här berättar vi om vad coronaviruset får för konsekvenser när det gällerBrottspåföljdsmyndighetens verksamhet. Denna sida är avsedd atttillmötesgå klienternas och mediernas ökade informationsbehov.

Publicerad 20.10.2020