Press­med­de­lan­den och ny­he­ter

12.6.2019
»

Har du planer på ett projekt med beröringspunkter till brottspåföljdssektorn? Kom och vad med i en seminariedag som stöder ditt projektarbete! Den 6 februari 2020 anordnar Brottspåföljdsmyndigheten ett första projektpartnerskapsseminarium för organisationer, finansiärer, läroanstalter och utbildningsinstitutioner och andra intressentgrupper inom projektpartnerskap.

10.6.2019
»

Brottspåföljdsmyndighetens statistiska årsbok 2018 har kommit ut med uppgifter om antalet fångar och fångpopulationens struktur. Det dagliga genomsnittliga antalet fångar har sjunkit under 2010 talet och var förra året under 3 000. Även antalet utländska fångar gick ner med 10 % jämfört med 2017.

22.5.2019
»

Esa Vesterbacka, som lett Brottspåföljdsmyndigheten i 14 år, går i pension den 1 september 2019. Han meddelade sitt beslut till personalen vid myndigheten i början av maj.

13.5.2019
»

Våld mot personal i fängelser är relativt sällan förekommande. Förra året inträffade 7 fall av våld mot personal i fängelserna. Upplevt hot om våld rapporterades av personalen vid 21 tillfällen. Antalet fall minskade med nästan 10 jämfört med året innan, och under de senaste åren har det handlat sammantaget om 30 till 50 fall av våld och hot.

9.5.2019
»

Webbkursen som handlar om grunderna för artificiell intelligens organiseras i samarbete mellan Helsingfors universitet och Reaktor och kan nu tas av alla finländska fångar via arbetsstationer för e-tjänster eller testutrustningen för projektet Intelligent fängelse.

8.5.2019
»

Työkkärit vankiloissa! som är ett delprojekt under Brottspåföljdsmyndighetens riksomfattade projekt Vankeusaika mahdollisuutena! har tilldelats Uuden työn Kaiku-pris för 2019. Utmärkelsen lämnades till pristagaren av statskontorets generaldirektör Timo Laitinen den 7 maj i anslutning till Valtio Expo i Marina Congress Center i Helsingfors. Priset tilldelas av Statskontoret i samverkan med projektet Työ 2.0.

8.5.2019
»

Ett nytt fängelse för kvinnor i Tavastehus har fått bygglov och byggnadsarbetet har inletts. Fängelsemiljön, som ska stå färdig hösten 2020, blir det första objektet som genomförs i enlighet med det nya fängelsekonceptet och är ett unikt projekt i internationellt hänseende. Målet är att fångarna ska ha bättre förutsättningar för ett liv utan kriminalitet när de blir frigivna.

14.3.2019
»

Antalet fångar, däribland antalet utländska fångar, minskade år 2018. Återfall i brott bland dem som blivit frigivna från fängelse har blivit något frekventare under en uppföljningsperiod på fem år.

13.3.2019
»

Att träna artificiell intelligens är den nya grenen i fångarnas arbetsverksamhet. Brottspåföljdsmyndigheten och företaget Vainu har tecknat ett samarbetsavtal enligt vilket Vainu köper fångarnas arbetsinsats i syfte att utbilda artificiell intelligens. Brottspåföljdsmyndigheten går in för att ständigt utveckla arbetsverksamheten mot en mer rehabiliterande och modernare riktning.

12.3.2019
»

Byggprojektet för Brottspåföljdsmyndighetens campus i stadsdelen Tourula i Jyväskylä startar våren 2019. Projektet är ett samarbete mellan Jykia Oy, Senatfastigheter och Brottspåföljdsmyndigheten. Campusprojektet omfattar en bostadsenhet, en fönsterverkstad och en servicebyggnad.

Publicerad 8.2.2018