Press­med­de­lan­den och ny­he­ter

14.3.2019
»

Antalet fångar, däribland antalet utländska fångar, minskade år 2018. Återfall i brott bland dem som blivit frigivna från fängelse har blivit något frekventare under en uppföljningsperiod på fem år.

13.3.2019
»

Att träna artificiell intelligens är den nya grenen i fångarnas arbetsverksamhet. Brottspåföljdsmyndigheten och företaget Vainu har tecknat ett samarbetsavtal enligt vilket Vainu köper fångarnas arbetsinsats i syfte att utbilda artificiell intelligens. Brottspåföljdsmyndigheten går in för att ständigt utveckla arbetsverksamheten mot en mer rehabiliterande och modernare riktning.

12.3.2019
»

Byggprojektet för Brottspåföljdsmyndighetens campus i stadsdelen Tourula i Jyväskylä startar våren 2019. Projektet är ett samarbete mellan Jykia Oy, Senatfastigheter och Brottspåföljdsmyndigheten. Campusprojektet omfattar en bostadsenhet, en fönsterverkstad och en servicebyggnad.

21.12.2018
»

Målet för verkställighet av straff är att bidra till trygghet i samhället genom att minska återfallsrisken hos brottsdömda under och efter strafftiden.

20.12.2018
»

Nuvarande lokaler i Tavastehus fängelse tas ur bruk på grund av problem med inomhusluft. Inomhusluftprovtagning inleddes hösten 2018 med anledning av personalens symptom och resultaten blev klara den 18 december. De visade på mikrobiell tillväxt i isoleringsskikt och att använda lokalerna för fortlöpande arbete bedömdes vara hälsovådligt. Eftersom strukturerna är identiska kan resultaten generaliseras att gälla hela fängelsefastigheten.

30.10.2018
»

Brottspåföljdsmyndigheten har släppt en tecknad video där vi berättar om vår nuvarande strategi på finska, svenska och engelska. Syftet med videon är att öka kunskapen om Brottspåföljdsmyndighetens strategi bland vår egen personal och externa samarbetspartners och medborgare i allmänhet.

25.10.2018
»

Generaldirektören för Brottspåföljdsmyndigheten Esa Vesterbacka valdes in i styrelsen för International Corrections and Prisons Association (ICPA) för åren 2018 till och med 2021. Valet skedde på årsmötet i Montreal den 23 oktober 2018.

24.10.2018
»

I den nya öppna anstalten som byggs vid Kervo fängelse kommer att finnas 136 fångplatser. Ursprungligen planerades anstalten ha 90 platser. Enligt planerna ska det nya fängelset i Kervo bli färdigt 2020. Justitieministeriet fattade beslut om detta i dag på Brottspåföljdsmyndighetens förslag.

2.10.2018
»

I dagens läge är ungefär 18 procent av fångarna utländska medborgare och sammanlagt 69 nationaliteter är representerade i de finländska fängelserna. Därför har man ansett det angeläget att ha material för handledning vid intagningsskedet på ett antal olika språk. Brottspåföljdsmyndigheten har tidigare publicerat ordlistor med termer inom brottspåföljdssektorn på tio språk och tre ytterligare glossarier ska komma ut. Nu har man även gett ut en video på fem olika språk med information för nyintagna.

Publicerad 8.2.2018