Press­med­de­lan­den och ny­he­ter

20.12.2019
»

Bestämmelserna om villkorlig frigivning och tilläggspåföljder i samband med villkorligt fängelse ändras fr.o.m. den 1 januari 2020.

2.12.2019
»

Brottspåföljdsmyndigheten börjar från och med december 2019 publicera ett nyhetsutskick som handlar om aktuella ärenden. I spåren av den gamla personaltidningen heter även det Rikos ja seuraamus.

28.11.2019
»

Fängelsepersonalens fackförbund Vankilavirkailijain liitto (VVL) meddelade i dag att facket är missnöjt med de beslut som Brottspåföljdsmyndighetens ledning fattat bl.a. i fråga om fängelsepersonalens arbetstider. Det har beslutats att arbetstiderna och beredskapen i fängelserna ska ändras i enlighet med ändringarna i den reviderade arbetstidslagen, som träder i kraft vid ingången av 2020.

21.11.2019
»

Årets fängelsehund 2019 är labrador retrievern Vesipedon Iso-Malla "Tuisku". Tuisku arbetar med sin förare Vesa Laakso i Åbo fängelse.

20.11.2019
»

Brottspåföljdsmyndigheten har utnämnt Pauli Nieminen till direktör för Västra Finlands brottspåföljdsområde på viss tid fr.o.m. den 1 december 2019.

12.11.2019
»

Post- och logistikunionen PAU har varslat om poststrejk som har inletts måndagen den 11 november och pågår åtminstone till söndagen den 24 November.

7.11.2019
»

Har du planer på ett projekt med beröringspunkter till brottspåföljdssektorn? Vill du tillsammans göra allt mer verkningsfulla projekt? Vi ordnar ett nationellt projektpartnerskapsseminarium vid Brottspåföljdsområdets utbildningscentral i Vanda den 6 februari 2020. Anmälan till seminariet har nu öppnats.

30.9.2019
»

Ett utvecklingsprojekt har påbörjats vid Brottspåföljdsmyndigheten där man ska ta fram en plan för hur kontroll av lagligheten i myndighetens verksamhet ska genomföras. Tillsynsmetoder och juridisk vägledning kommer att utvecklas under projektet.

30.8.2019
»

Lagen om samhällspåföljder ändras så att riskbedömning och övervakning av villkorlig frihet utökas när det gäller dömda för vålds- och sexualbrott. Lagändringen träder i kraft i början av september.

15.8.2019
»

Regeringen har i dag utnämnt ekonomie magister, överdirektör Arto Kujala till Brottspåföljdsmyndighetens generaldirektör. Kujala har utnämnts till tjänsten för tiden 1.9.2019–31.8.2024. Tjänsten som generaldirektör tillsätts för fem år i sänder.

Publicerad 11.7.2019