Press­med­de­lan­den och ny­he­ter

16.9.2020
»

En ny öppen anstalt tas i drift i Kervo den 16 september. Med sina totalt 136 platser blir anstalten den största i sitt slag i landet.

7.9.2020
»

Europarådets kommitté mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (CPT) gör ett inspektionsbesök i stängda anstalter i Finland den 7–18 september. Kommittén har till uppgift att skydda frihetsberövade personer mot omänsklig eller förnedrande behandling. Detta är den sjätte periodiska inspektionen i Finland

7.9.2020
»

I Riihimäki fängelse öppnas måndagen den 7 september en ny rehabiliteringsavdelning med sju platser. Avdelningen är avsedd för fångar som begått allvarliga våldsbrott och som är engagerade att minska sin risk att återfalla i våldsbrott.

31.8.2020
»

I undersökningen kartlades regionala skillnader när det gäller påföljderna, likabehandling och vad myndighetsprocessen får för konsekvenser när det gäller användning av samhällspåföljderna. Bakgrunden till studien var en kraftig minskning i antalet påförda samhällstjänster, en mindre än förväntad användbarhet av övervakningsstraffet och regionala skillnader som konstaterats i användningen av de undersökta samhällspåföljderna under de senaste tio åren.

27.8.2020
»

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska bereda de lagändringar som behövs för att genomföra organisationsreformen av Brottspåföljdsmyndigheten.

5.8.2020
»

Gerdes har vunnit Brottspåföljdsmyndighetens konkurrensutsättning för ett smartfängelsesystem. Gerdes är ett tyskt familjeföretag grundat 1989 som specialiserar sig på ICT-lösningar för fängelsesäkerhet och teleteknik: https://www.gerdes-ag.de/en/home/.

9.7.2020
»

Brottspåföljdsmyndighetens nya lokaler i Jyväskylä centrum tas i bruk måndagen den 13 juli 2020. Lokalerna ersätter de tidigare lokalerna för Laukas fängelse och Jyväskylä byrå för samhällspåföljder och är ett led i arbetet med att utveckla nätverket av Brottspåföljdsmyndighetens verksamhetsställen.

7.7.2020
»

Brottspåföljdsmyndighetens statistiska årsbok 2019 har kommit ut med uppdaterade uppgifter om myndighetens verksamhet och antalet klienter och intagna. Antalet personer dömda för våldsbrott gick ner och det genomsnittliga antalet fångar och samhällspåföljdskunder ökade. På lång sikt har återfall i brott minskat.

3.7.2020
»

Brottspåföljdssektorns utbildningscentral har fått sina nätsidor uppfräschade. Uppfräschningen är ett led i en övergripande genomgång av justitieförvaltningens samtliga webbplatser. Även Brottspåföljdsmyndighetens webbplats ska förnyas under förloppet av året.

1.7.2020
»

I fängelserna återgår man till normal praxis när det gäller att tillåta olika typer av besök. Återgången börjar fr.o.m. den 1 juli. Även permissioner och oövervakade besök återupptas.

Publicerad 17.2.2020