Pressmeddelanden 2013

december
30.12.2013
»

Lagen om övervakad frihet på prov (629/2013) träder i kraft den 1 januari 2014. Statsrådets förordning om övervakad frihet på prov träder också i kraft vid samma tidpunkt.

2.12.2013
»

Vid jultiden tar fängelserna emot och skickar julhälsningar.

november
12.11.2013
»

Pelso, Kervo, och Kestilä fängelser ska också i fortsättningen ingå i nätverket av fängelser i Finland enligt den lokalvision som Brottspåföljdsmyndigheten (Rise) tillställde justitieministeriet på tisdagen och som omfattar perioden fram till 2025. Detta avviker från utredningsmännens förslag i somras. Pyhäselkä fängelse i Norra Karelen ska däremot läggas ned, dock först år 2020.

september
3.9.2013
»

Vasa fängelse togs i bruk för 150 år sedan, den 3 september 1863. I dag på tisdagen firas jubileet i fängelset, på stadshuset och i Tropicland. Alla anställda, pensionärer, intressentgrupper och samarbetspartner har inbjudits till jubileet.

augusti
28.8.2013
»

Sjukledigheten pågår enligt dagens uppgifter fram till slutet av november.

juli
10.7.2013
»

Mer än hälften av straffen samhällspåföljder

juni
27.6.2013
»

Finländaren Mikko Sarvela har från början av juli utsetts till en internationell topptjänst i fångvården som direktör för häktet UNDU (United Nations Detention Unit) vid Krigsförbrytartribunalen för regionen för det förra Jugoslavien, underställd FN, i Haag i Holland.

14.6.2013
»

Förslaget till Brottspåföljdsmyndighetens lokalvision har blivit färdigt. Antalet finländska fängelser minskar med fyra eller fem fram till 2025 om förslaget till lokalvision genomförs. Förslaget utarbetades av ett arbetspar som bestod av två utredningsmän och tillsattes av Brottspåföljdsmyndigheten. Visionsförslaget sänds på remissbehandling på sommaren, och efter det tillställer Brottspåföljdsmyndigheten justitieministeriet på hösten ett förslag om den framtida institutionsstrukturen.

april
16.4.2013
»

Brottspåföljdsmyndigheten (Rise) och Taittuu rf informerar

mars
20.3.2013
»

Återfallsbrottsligheten minskade något i fjol. Enligt Brottspåföljdsmyndighetens verksamhetsberättelse för 2012 gjorde sig 46,2 procent av de frigivna skyldiga till ett nytt brott under en uppföljningsperiod av tre år. Året innan var motsvarande tal 49,8 procent.

Publicerad 5.8.2016