Den första pjäsen uppförd av manliga fångar har premiär

Publicerad 16.4.2013

Brottspåföljdsmyndigheten (Rise) och Taittuu rf informerar

Den andra premiären i Taittuu rf:s treåriga pilotprojekt för fängelseteater - och samtidigt det första teaterprojektet för manliga fångar – äger rum den 26 april 2013. Pjäsen KaleVala som har utarbetats med de manliga fångarna på Ojoinenavdelningen i Vånå fängelse uppförs på Verstas-scenen vid Tavastehus teater.

KaleVala
Premiär den 26 april 2013
Verstas-scenen vid Tavastehus Stadsteater

Kaos råder i hela kosmos. Mörker härskar rentav i himlen.
Månen har försvunnit och solen syns inte till någonstans.

Kalevalahjältarna Väinämöinen, Ilmarinen, Joukahainen och Lemminkäinen har flytt undan världens undergång till ett gömställe, en fabrikshall – någonstans i utkanten av världen.

KaleVala handlar om ett möte mellan de mytiska gestalterna i folksägnen på en plats där de är helt utlämnade till varandra. De intagna i Vånåfängelset har utvecklat ett nytt mönster för vårt nationalepos. Den frodiga omtolkningen av Kalevala granskar människans isolering, hennes behov att dra sig undan och ifall det finns någon återvändo till det som en gång var så bekant. Eller så granskar tolkningen något helt annat och avslöjar saker i Kalevala som var totalt obekanta för oss.

Kale är bladet som skyddar gräsets blomning, småaxet som tillsammans med andra växter bildar axet.
Vala är en rit genom vilken individen åtar sig bestämda förpliktelser.

Föreställningar och biljetter: Tavastehus Stadsteater, http://www.hmlteatteri.fi/liput

Fre 26.04.2013 kl. 19.30 premiär
Lö 27.04.2013 kl. 14.30
Sö 28.04.2013 kl. 14.30 och 17.30

Uppförs av: manliga fångar i Vånå fängelse
Manuskript: en arbetsgrupp
Regi / dramaturgi: Timo Torvinen
Scenografi: Jake Vääri
Ljuddesign: Petteri Kaukoranta
Ljusdesign: Markus Karekallas
Produktion: Taittuu rf

Biljetter 15 euro, Rekommenderad åldersgräns 16 år
Föreställningen varar ca en timme.

Ytterligare information: Neea Kilkki, producent / Taittuu rf, 040-569 0030, neea@taittuu.fi

Föreställningen ingår i Taittuu rf:s treåriga pilotprojekt för fängelseteater som har subventionerats av undervisnings- och kulturministeriet, Brottspåföljdsmyndigheten och Finlands kulturfond.