Nya statistiska publikationer från Brottspåföljdsmyndigheten

Publicerad 10.7.2013

Mer än hälften av straffen samhällspåföljder

Antalet dem som avtjänar samhällspåföljder har minskat med cirka 10 procent. Samhällspåföljderna utgör dock fortfarande något mer än hälften (51 %) av sanktioner verkställda av Brottspåföljdsmyndigheten, i absoluta tal var det 3426 stycken.

Det totala antalet fångar var 3295 och låg på samma nivå som i fjol. Antalet häktade minskade något, medan antalet dömda fångar gick upp i samma mån.

Bland annat dessa uppgifter finns att tillgå i Rises nya publikation "Rikosseuraamusasiakkaat 1.5.2013" ("Brottspåföljdsklienter den 1.5.2013"). Publikationen kan läsas på finska här.

Antalet dem som avtjänar det nyinförda övervakningsstraffet, även kallat "fotbojan", har tredubblats jämfört med motsvarande perioden året innan, och uppgick till 45.

I övervakad frihet på prov befann sig 165 fångar, nästan en fjärdedel mer än året innan.

Antalet fångar som avtjänar påförda straff ökade i så gott som samtliga brottskategorier. Antalet dömda för misshandel och trafikfylleri minskade dock. Andelen förstagångsintagna har stigit till 960 personer och utgör nu cirka 36 procent. Även andelen över 50-åriga har ökat och är nu 15 procent.

Drygt en fjärdedel, 26 % av fångarna tillbringar i fängelse ett till två år. En tredjedel klarar sig med mindre än ett år. Livstidsfångarna är nu 204, så mycket som 20 mer än i fjol.

Av fångarna fanns i slutna fängelser 72 % och i öppna fängelser eller på öppna avdelningar 28 %.

I stencilserien har Rise även utgett årsboken "Brottspåföljdsmyndighetens statistik 2012", som upptar statisk för det senaste kalenderåret.

Publikationen finns tillgänglig i sin helhet på Brottspåföljdsmyndighetens webbplats.

För mer information kontakta gärna specialforskare Marja-Liisa Muiluvuori, tfn 029 56 88571, och kommunikationschef Usko Määttä, tfn 029 56 88570.