Generaldirektören för Rise sjukledig från den 28 augusti 2013 på grund av knäoperation

Publicerad 28.8.2013

Sjukledigheten pågår enligt dagens uppgifter fram till slutet av november.

Generaldirektören för Brottspåföljdsmyndigheten Esa Vesterbacka är sjukledig på grund av en ledprotesoperation i knäet. Sjukledigheten pågår enligt dagens uppgifter fram till slutet av november. Han vikarieras av överdirektör Tuula Asikainen och vid behov av de övriga tjänstemän som enligt arbetsordningen förordnats till vikarie för generaldirektören. Ytterligare information lämnas av informationschef Usko Määttä, tel.029 56 88570 och 050-331 00 67.