Att minnas fångar under julen 2013

Publicerad 2.12.2013

Vid jultiden tar fängelserna emot och skickar julhälsningar.

När det gäller julklappspaket bör man försäkra sig om att varuförsändelserna kan granskas utan att förstöras och att de får överlämnas till den enskilda fången på den anstalt det gäller. Vi framför att det är bäst att komma ihåg fångarna med penningdonationer.

På slutna anstalter får fångarna använda 140 euro i egna pengar (dvs. pengar som härstammar utanför anstalten) per månad vid sidan av den sysselsättningspenning som de förtjänat. Vid jultiden får varje fånge dessutom använda 140 euro för julinköp. Sålunda uppgår rätten att använda egna pengar undantagsvis till 280 euro i december. Fångarna får dock inte inneha kontanter. Pengarna skas däremot sättas in på fångarnas individuella fängelsekonton där de står till fångens förfogande. Fångarna kan göra julinköp i t.ex. fängelsebutiken.

De organisationer och enskilda som önskar komma ihåg fångarna vid jultiden kan sända dem pengar via Brottspåföljdsmyndighetens redovisningskonto, Rise/fångpengar. Kontonummer och närmare instruktioner finns på webbsidan: fångdonationer . När det gäller fångar på öppna anstalter rekommenderas det dock att penningdonationer ska sättas in direkt på fångarnas individuella bankkonton.