Press­med­de­lan­den 2014

november
12.11.2014
»

Brottspåföljdsmyndigheten har genom ett beslut som jag fattade i december 2013 överfört direktör Tuomo Kärjenmäkis tjänst vid Tavastehus fängelse till Brottspåföljdsmyndighetens riksomfattande verkställighetsenhet i Åbo från och med den 1 januari 2014 och ändrat tjänstebeteckningen till en tjänst som specialsakkunnig.

oktober
31.10.2014
»

Brottspåföljdsmyndigheten (Rise) har tillställt justitieministeriet ett uppdaterat förslag till lokalvision enligt de yttre ramar som fastställts för verksamhetsanslagen för perioden 2015-2018.

1.10.2014
»

Vasa byrå för samhällspåföljder och dess kontor i Seinäjoki firar gemensamt 60-årsjubileum på kulturcentrumet Vanha Paukku i Seinäjoki onsdagen den 1 oktober 2014 kl. 12:00. Festtal hålls av övedirektören för Rättspolitiska forskningsinstitutet Tapio Lappi-Seppälä och överdirektören för Brottspåföljdsmyndigheten Tuula Asikainen .

september
22.9.2014
»

I år har det gått hundra år sedan Sukeva fängelse inrättades i Sonkajärvi kommun. För 25 år sedan publicerades en fängelsehistorik skriven av PK Jari Aro för 75-årsdagen. Fängelsehistoriken kompletteras nu av en ny historik skriven av FM, PM Jaakko Kangas som ska offentliggöras på hundraårsfesten den 23 september.

augusti
29.8.2014
»

Generaldirektör Esa Vesterbacka vill korrigera de uppfattningar om frigivning av fångar av sparsamhetsskäl och tillämpning av skamstraff som figurerat i offentligheten.

juli
15.7.2014
»

Justitieminister Anna-Maja Henriksson beviljade 9.7.2014 fångvårdens förtjänstkors till tre personer som utmärkt sig inom fångvårdsarbetet.

10.7.2014
»

Inom skönlitteraturen och historieforskningen har knivjunkarna och häjyt, "de elaka", som skapade oro Södra Österbotten under 1800-talet, tillskrivits alltför stor betydelse. Häjyt var i huvudsak vanliga brottslingar och brotten begicks ofta i berusat tillstånd eller vredesmod utan några större samhälleliga mål. Precis som idag räckte det ofta till med att ett obetyd-ligt gräl utbröt i ett dryckeslag för att någon skulle mista livet.

juni
4.6.2014
»

Enligt Europarådets statistiska publikation Council of Europe Annual Penal Statistics finns det ca 1,7 miljoner fångar och lika många personer som utför samhällstjänst i Europa.

maj
16.5.2014
»

Registreringsskyltarna på samtliga finländska bilar har alltsedan de togs i bruk för nästan 90 år sedan tillverkats i Helsingfors fängelse. Fängelseprodukterna styr våra rörelser också på andra sätt eftersom vart tredje vägmärke har tillverkats i något finländskt fängelse. Men det viktigaste syftet med fångarbetet är trots allt rehabilitering.

mars
20.3.2014
»

Den kriminalitet som under de senaste åren kommit till polisens kännedom har minskat. Det gäller flera viktiga slag av brott med tanke på påföljderna. Det framgår av Brottspåföljdsmyndighetens verksamhetsberättelse för 2013.

februari
26.2.2014
»

Pedagogie och juris magister Samuli Laulumaa har utnämnts till direktör för Tavastehus fängelse från början av mars.

13.2.2014
»

En ny bok om " Socialt arbete och socialt stöd i brottspåföljdssektorn " utkommer i Brottspåföljdsmyndighetens publikationsserie och innebär ett viktigt bidrag till den kriminalpolitiska debatten om den sociala räckvidden av brottspåföljdssektorn och branschens framtid. Boken är den första omfattande översikten över den finländska brottspåföljdsbranschens mångfacetterade sociala fält.

januari
30.1.2014
»

En musikbetonad föreställning som grundar sig på texter av sex långtidsfångar har utarbetats av en fångverkstad i över ett års tid. Föreställningen har producerats av dramaturgen Seppo Parkkinen och regissören Kaisa Korhonen tillsammans med en arbetsgrupp och har premiär i Kervo fängelse den 1 mars.

Publicerad 5.8.2016