Pressmeddelanden 2015

december
31.12.2015
»

Brottspåföljdsmyndigheten och Institutet för hälsa och välfärd meddelar 31.12.2015

17.12.2015
»

De intagna kan nu ta emot mejl på slutna anstalter. Hittills har kontakter med fångar varit möjliga bara per brev och telefon och genom besök.

1.12.2015
»

Kvaliteten på fängelsestraff och samhällspåföljder är åtminstone nöjaktig enligt de intagna, samhällspåföljdsklienterna och brottspåföljdspersonalen. Men kvaliteten är i många avseenden olika när det gäller fängelsestraff och samhällspåföljder. Det framgår av undersökningen "Enhetlig organisation – enhetlig kvalitet?" som publicerats av Brottspåföljdsmyndigheten.

oktober
26.10.2015
»

”Brottspåföljdsmyndigheten anser att justitieministeriets beslut är riktigt. Det skapar förutsättningar för att vår verksamhet ska bevaras och utvecklas vidare. Också för de anställda är det viktigt att den långa perioden av osäkerhet upphör”, säger Brottspåföljdsmyndighetens generaldirektör Esa Vesterbacka .

7.10.2015
»

Brottspåföljdsmyndighetens nya säkerhetsriktlinjer poängterar betydelsen av personlig interaktion, professionalitet, klientkontakter och gränsöverskridande förvaltningssamarbete i all anstaltsverksamhet. Riktlinjerna fokuserar på säkerhetens betydelse med tanke på samhälle, personal och brottspåföljdsklienter.

juni
2.6.2015
»

Filosofie magister Pilvi Isotalus har utnämnts till informationschef vid Brottspåföljdsmyndigheten från den 20 juli 2015.

maj
13.5.2015
»

Inbjudan till representanter för media 13.5.2015

12.5.2015
»

På grund av förfrågningar meddelar generaldirektör Esa Vesterbacka att Brottpåföljdsmyndigheten kommer att ansöka om besvärsrätt hos högsta domstolen inom tidsfristen med anledning av Helsingfors hovrätts beslut från 24.4.2015 om frigivning av en livstidsfånge.

april
29.4.2015
»

Samma personer samlar på sig fängelsestraff och det är inte så vanligt att de hamnar i en ond cirkel av intagningar.

mars
26.3.2015
»

Kriminaliteten, antalet brottspåföljdsklienter, och återfallen i brott efter straffet har minskat enligt Brottspåföljdsmyndighetens verksamhetsberättelse för 2014 som nyligen publicerats.

januari
8.1.2015
»

Projektet Skräcken för friheten som startades på hösten av Nationalteaterns turnerande scen och Kiasma-teatern undersöker varför längtan efter frihet förvandlas till fasa för friheten. Projektet ska resultera i en dokumentär teaterföreställning som har premiär på Kiasma-teatern på hösten 2015.

Publicerad 5.8.2016