Brottspåföljdsmyndigheten anser att fallet av misshandel är exceptionellt, utveckling av förhörssituationerna ska övervägas tillsammans med Polisstyrelsen

Publicerad 5.2.2016

Brottspåföljdsmyndigheten anser att misshandeln av en polisman i Helsingfors fängelse i går är en synnerligen allvarlig och exceptionell incident. Något motsvarande har aldrig tidigare ägt rum i ett fängelse.

På grund av incidenten har Brottspåföljdsmyndigheten lämnat ett förslag till Polisstyrelsen om att tillsammans överväga eventuella behov att utveckla metoder och förbereda sig för förhörssituationer i fängelserna.

Våldsbrott riktade mot fängelsepersonalen är sällsynta. I systemet för fånginformation registrerades 2015 totalt 13 anmälningar som gällde våldsamt motstånd mot tjänsteman och som någon ensam eller tillsammans med andra gjort sig skyldig till. Bara två av fallen ledde till begäran om polisutredning.

Totalt 181 polisanmälningar gjordes i fjol i fängelserna varav 160 på slutna anstalter och 21 på öppna. I Statistiken specificerar inte slaget av brott i anmälningarna.

Vid sidan av polisanmälan ska Brottspåföljdsmyndigheten sända en begäran om utredning av fallet till Helsingfors fängelse.