Internationalisering innebär nya sätt att tänka, flexibilitet och kontinuerlig inlärning

Publicerad 7.3.2016

De nya fenomen som är relaterade till invandringen är också synliga i fängelserna och på byråerna för samhällspåföljder.

Det skapar utmaningar med tanke på de anställdas yrkesmässiga färdigheter. Stabil yrkeskunnighet och flexibel organisation är viktiga sätt att förbereda sig för snabba förändringar i verksamhetsmiljön. De nya riktlinjerna för Brottspåföljdsmyndighetens internationella verksamhet klargör de specifika färdigheter som den ökade internationaliseringen kräver i branschen.

Den internationella verksamheten i brottspåföljdssektorn har förändrats från utbyte av information till gemensamma utvecklingsprojekt och mål. Internationaliseringen innebär nya sätt att tänka, flexibilitet och kontinuerlig inlärning. Internationell verksamhet är en metod att förbättra det finländska brottspåföljdssystemet och göra det ännu effektivare.- Internationaliseringen är inte längre något val, den har blivit en nödvändighet också i brottspåföljdsbranschen, konstaterar specialsakkunniga Virva Ojanperä.

Genom internationella kontakter är det möjligt att utveckla verksamheten på en ny nivå. Projektinriktat utvecklingsarbete, forskningsnätverk och regelbundna kontakter med kollegieorganisationer är alla inriktade på ett och samma mål: att förbättra yrkeskunnigheten. De intryck som samlas varierar från konkreta idéer om tekniska lösningar till reformerade arbetsmetoder i fängelserna enligt nya principer. Genom de internationella organisationerna i branschen kan vi delta i ett globalt nätverk av experter. Specialister i brottspåföljdsbranschen utför också uppdrag i den civila krishanteringen.

Det bilaterala samarbetet med Kina och Ryssland har långa traditioner i brottspåföljdssektorns internationella verksamhet. Med de nordiska länderna och de baltiska staterna har vi redan ett regelbundet och okomplicerat samarbete, men också outnyttjade möjligheter.

Ytterligare information lämnas av specialsakkunnig Virva Ojanperä, tel. 050 572 2949, virva.ojanpera(at)om.fi.

Riktlinjerna för Brottspåföljdsmyndighetens internationella verksamhet kan läsas på myndighetens webbsidor: (på finska)

Riktlinjerna ges ut på svenska och engelska i mars.