Betalkort införs för fångar

Publicerad 3.5.2016

Brottspåföljdsmyndigheten inför MasterCard-baserade prepaid-betalkort för fångar under maj 2016. Samtidigt förnyas kassasystemet i fängelsekantinerna.

Alla fångar i slutna fängelser tilldelas ett betalkort. På öppna anstalter införs kortet för personer som inte har ett bankkort som är kopplat till ett eget bankkonto.

Fångens betalkort kan användas för inköp i fängelsets kantin. Betalkortet kan även användas utanför fängelset i affärer, caféer och tåg, dvs. alla platser där det är möjligt att betala med ett chipförsett betalkort. Fångarna får ta kortet med sig på permission.

Målet med införandet av betalkortet är att man som en del av fångarnas rehabilitering redan under fängelsetiden ska börja öva på kortbetalning. På så sätt görs det lättare för fångarna att anpassa sig till samhället efter frigivning. När fången blir frigiven överförs de pengar som finns på kortet till ett bankkonto som fången uppger, eller så kan fången använda kortet till slutet av följande månad. Därefter stängs kortet.

Betalkortet är inte ett egentligt bankkonto, och ingen ränta betalas på pengarna som finns på kortet. Betalkortet är ett chipförsett kort, vars saldo betalterminalen kontrollerar i samband med betalningen. Betalkortet används med hjälp av en personlig PIN-kod. Kortet laddas med de kontanter som fången har med sig i euro. Brottspåföljdsmyndigheten betalar alla förmåner som fången får på kortet.

Donationer till fångens eget IBAN-kontonummer

Fångens anhöriga och de myndigheter som betalar stöd överför i fortsättningen pengar direkt till fången utifrån det ett personligt IBAN-kontonummer. Fången ska själv se till att de som överför pengar känner till rätt IBAN-kontonummer. Inkomstkontot för Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet, dit det tidigare har varit möjligt att överföra donationer för fångarna, upphör när betalkorten tas i bruk. Böter kan fortfarande betalas i fängelset.

Enligt fängelselagen och häktningslagen får fångar i slutna fängelser inte inneha betalningsmedel och därför innehar personalen betalkortet tills vidare i slutna fängelser, tills ändringarna i lagstiftningen träder i kraft. Fången får kortet när han eller hon behöver det för betalning eller åker på permission.

Brottspåföljdsmyndigheten har anslutit sig till Hansels ramavtal för Prepaid-tjänster 2015−2021. Mer information om ramavtalet ges av Juha Ståhl, Hansel: juha.stahl(at)hansel.fi

Ytterligare information: Inkomster och användning av pengar

Specialplanerare Eija-Riitta Nelin, tfn 029 56 88441, ekonomidirektör Tapio Hiltunen, tfn 029 56 81102 (betalkortsreform)

(Meddelandet ändrat den 16 maj 2016 med hänsyn till kontaktuppgifterna och en länk fogades till sidan Inkomster och användning av pengar den 14 juni 2016.)

Pressmeddelandet har uppdaterats den 11 augusti 2017