Pelso fängelse avstår från fånglokaler från 1960-talet på grund av luftproblem inomhus

Publicerad 24.8.2016

I Pelso fängelse har man under sommaren gjort mätningar av inomhusluften. På grund av mätningsresultaten ska fängelset avstå från de äldsta fånglokalerna som byggdes på 1960-talet. Pelso fängelse är beläget i Vaala kommun i landskapet Norra Österbotten.

Förändringen innebär att antalet fångar i Pelso kommer att temporärt gå ner vilket också leder till att fångaktiviteterna reduceras. Fängelset ska alltjämt inrymma ca 60 fångar. Normalt har Pelso plats för 120 fångar. Reduceringen av fångtalet ska genomföras genom fångöverföringar.

De anställda i Pelso fängelse ska om möjligt alltjämt sysselsättas i Pelso och på andra anstalter i regionen. Fängelset har redan utarbetat en plan för hur förändringen ska genomföras och den temporära fängelseverksamheten organiseras. Syftet är att ge-nomföra förändringen under september 2016.

Pelso fängelse har redan tidigare planerat en totalrenovering och mera täta fånglokaler. På grund av problemen med inomhusluften ska man omedelbart avstå från de äldsta lokalerna och samtidigt inleda planering av ersättande lokaler. Brottspåföljdsmyndigheten planerar de nya lokalerna i samarbete med Senatfastigheter.

Ytterligare information lämnas av:
Ville-Veikko Pohjola, fängelsedirektör, Pelso fängelse, tel. 050 3800580
Mika Antikainen, regiondirektör, Östra och Norra Finlands brottspåföljdsregion,
tel. 050 5242287
Jari Panhelainen, branschdirektör, Senatfastigheter, tel. 040 8495739