Ett seminarium i brottspåföljdsbranschen kallar forskare i gebitet

Publicerad 23.8.2016

Brottspåföljdsmyndigheten (Rise) och Brottspåföljdssektorns utbildningscentrum (RSKK) inbjuder forskare och specialister i brottspåföljdsbranschen och andra utvecklingsexperter till en diskussion om forsknings- och kunskapsbehoven i branschen från den 23 till den 24 november 2016.

Syftet med forsknings- och utvecklingsdagarna är att främja samarbetet mellan forskare och specialister i branschen. Samtidigt vill vi främja kännedomen om och utnyttjandet av forskning på området i Finland.

Programmet under dagarna består av allmänna föreläsningar som hålls av experter och parallella sessioner mellan föreläsningarna. Under de parallella sessionerna ska olika forskare presentera sina egna undersökningar på basis av anföranden som lämnats in i förväg. Det kan gälla såväl slutförda forskningsresultat som preliminära undersökningsplaner. Ämnena kan också hänföra sig till lärdomsprov eller mera omfattande forsknings- och utvecklingsprojekt eller andra projekt relaterade till branschen.

Förslag till teman för föredrag och anföranden inklusive abstracter ska lämnas in senast den 15 september 2016 med e-post under adressen: rskk(at)om.fi

Information om hur övriga deltagare ska anmäla sig och om det mera detaljerade seminarieprogrammet finns på: rskk.fi

Närmare information lämnas av specialforskare (Rise) Henrik Linderborg, tel. 029 56 88507, direktör (RSKK) Hannu Kiehelä, tel. 02956 65030 (förnamn.efternamn(at)om.fi).