Verksamheten i den nuvarande huvudbyggnaden vid Kervo fängelse ska avbrytas

Publicerad 31.10.2016

Brottspåföljdsmyndigheten och Senatfastigheter har tillsammans fastställt att verksamheten i den nuvarande huvudbyggnaden vid Kervo fängelse ska avbrytas på grund av brister som framkommit vid en brandinspektion. Beslutet grundar sig på en brandinspektion den 21 oktober 2016 och de brister och risker som framgår av brandmyndigheternas protokoll av den 28 oktober 2016.

De intagna som befinner sig i huvudbyggnaden ska före den 28 november 2016 placeras på andra anstalter enligt en särskild plan. Den slutna fängelseavdelningen med 95 fångplatser är belägen i huvudbyggnaden. Planläggningen av övriga åtgärder som orsakas av avbrottet i verksamheten ska omedelbart inledas.

Verksamheten på den öppna fängelseavdelningen i Kervo ska fortsätta som vanligt. Brottspåföljdsmyndigheten och Senatfastigheter ska fortsätta planeringen av en ny öppen avdelning på fängelseområdet och samtidigt beakta den nu uppdagade situationen.

Huvudbyggnaden vid Kervo fängelse blev färdig 1891, och den östra flygeln som är nära sammanbunden med huvudbyggnaden färdigställdes 1931. Båda husen totalrenoverades och moderniserades 1982 varvid de utrustades med bl.a. automatisk ventilation och toalettlokaler i varje enskild cell. Renoveringen genomfördes enligt dåtida byggnadsbestämmelser.

Ytterligare information lämnas av:

generaldirektör Esa Vesterbacka, tel. 029 56 88400, Brottspåföljdsmyndigheten
regiondirektör Katri Järvinen, tel. 029 56 81101, Brottspåföljdsmyndigheten
direktören för Kervo fängelse Eeva Säisä, tel. 050 466 1963, Brottspåföljdsmyndigheten
branschdirektör Jari Panhelainen, tel. 0205 811 357, Senatfastigheter