Hurdant är framtidens fängelse?

Publicerad 10.10.2016

Hur kommer digitalisering och kontaktarbete att förändra finländska fängelser? Vad innebär normalitet i fängelset i dag och i framtiden? Hurdana omvandlings krafter ska styra fängelserna? Hur förefaller finländsk fångvård i europeiska ögon?

Bland annat sådana frågor ska Brottspåföljdsmyndigheten dryfta med sina samarbetspartner under seminariet Framtidens fängelse från den 10 till den 11 oktober i Helsingfors.

Utvecklingsprojektet Prisons of the Future som finansierades av Europeiska kommissionen och som slutfördes i våras bildar bakgrunden till seminariet. Den europeiska branschorganisationen EuroPris var en bakgrundsaktör i projektet. EuroPris har till uppgift att främja inbördes samarbete mellan de europeiska länderna i fängelsefrågor. Det finns för närvarande 27 medlemsländer i organisationen. Också Brottspåföljdsmyndigheten deltar aktivt i organisationens nätverk och expertgrupper, och drar nytta av mötes- och seminarieutbudet.

Utländska gäster spelar en framträdande roll i diskussionerna under seminaritet om framtidens fängelser. Den första talaren, Gustav Tallving, ska presentera projektet Prisons of the Future från ett svenskt perspektiv. Tallving jobbar som expert vid Kriminalvården, administrationen för fångvård och samhällspåföljder i Sverige. Tallving ska också berätta om de utvecklingsprojekt som för närvarande är aktuella i svensk kriminalvård.

Ordföranden för organisationen EuroPris Hans Meurisse ska förmedla visioner om framtida fängelser utifrån sina omfattande kunskaper om fängelsesystemen i olika europeiska länder. Han är känd som en innovativ nytänkare och aktör som betonar betydelsen av internationellt samarbete. Meurisse har tjänstgjort som generaldirektör för belgisk fångvård från 2006. Han har erfarenhet av ledningen av fängelset i Ghent under perioden 1999−2006. Under hans ordförandeskap har EuroPris blivit ett omfattande professionellt nätverk.

Fängelsedirektören Elsa van Herck ska berätta om verkningarna av digitalisering i belgiska fängelser. Hon har tjänstgjort som direktör i Beverefängelset som var först med lansera det s.k. Prison cloud -systemet. Det är ett internt elektroniskt servicesystem som de intagna kan använda från sina celler. Från början av 2016 har van Herck tjänstgjort som avdelningsdirektör för fastigheter och logistik i det belgiska fångvårdsväsendet. Hon hör också till den expertgrupp son svarar för fastighetsfrågor och logistik vid EuroPris.

Bland annat generaldirektören för Brottspåföljdsmyndigheten Esa Vesterbacka och lokalchef Kauko Niemelä är andra talare vid seminariet.

Ytterligare information och förfrågningar om intervjuer med seminariegästerna kan lämnas till informationschef Pilvi Isotalus, tel. 050 331 0067