Generaldirektör Esa Vesterbacka: de intagnas förändring kan kontinuerligt främjas genom vardaglig interaktion

Publicerad 11.11.2016

Vid Brottspåföljdsmyndigheten pågår ett kontaktarbetsprojekt som ska öka interaktionen mellan de intagna och personalen. Dessutom vill vi främja samarbetet mellan olika professionella grupper. Projektet har bland annat som syfte att öka tiden utanför cellen särskilt för de fångar som befinner sig i de mest slutna förhållandena. Ett annat syfte är att synliggöra fältpersonalens arbete.

"Aktiverande interaktion och kontaktarbete spelar en avgörande roll nu och i framtiden i brottspåföljdssektorn. Utvecklingen av kontaktarbete spelar också en viktig roll i det fängelsekoncept som för närvarande införs", sade Brottspåföljdsmyndighetens generaldirektör Esa Vesterbacka i sitt tal vid ledningens konferens nyligen.

"Bakgrunden till kontaktarbetsprojektet är de förändringar som kontinuerligt äger rum i vår verksamhetsmiljö: inbesparingar i statsfinanserna och digitalisering, lagstiftningskrav, tillsynsmyndigheternas ställningstaganden och internationella rekommendationer."

Syftet med kontaktarbetet är att säkerställa effektiv straffverkställighet varvid brottspåföljdsklienterna ska motiveras och förberedas för ett levnadssätt utan kriminalitet. Kontaktarbetet utförs med brottspåföljdsklienterna vid samtliga sammanträffanden och i alla vardagliga situationer.

"Innehållet i kontaktarbetet kan omfatta fångrådgivning, orientering i fängelseregler och -aktiviteter, utförande av ärenden, samtal och lyssnande, ingripande i fångarnas sysselsättning, verksamhetsstyrning och -motivering. Det ska observeras att varje vardaglig interaktiv situation betyder en möjlighet att främja att de intagna förändras och utvecklar sin livshantering", fortsatte Vesterbacka.

När kontaktarbetet utvecklas kan befattningsbeskrivningarna göras mångsidigare, och arbetet blir mera meningsfullt. Då får anstalterna, de olika yrkesgrupperna och de enskilda tjänstemännen möjlighet att själva utveckla sitt eget arbete så att det bättre lämpar sig för verksamhetsmiljön. På så sätt är det är också möjligt att mera effektivt utarbeta planer för strafftiden. Genom utbildning och stöd för chefsarbetet kan vi få ytterligare arbetsredskap och -medel för krävande situationer.

"Om anstalterna satsar på ett övergripande interaktivt kontaktarbete kan de utvecklas som inlärningsmiljöer där every contact matters!", avslutade generaldirektören talet.

Vid ledningens konferens från den 9 till den 10 november offentliggjordes en affischkampanj under namnet Förändringsfaktorer. Kampanjen ska väcka diskussion om kontaktarbetet och påminna de anställda om målen med projektet under det dagliga arbetets gång.

Ytterligare information lämnas av informationschef Pilvi Isotalus, tel. 050 331 0067, pilvi.isotalus@om.fi