Försvarsmakten och Brottspåföljdsmyndigheten har ingått ett samarbetsavtal om inbördes anskaffningar

Publicerad 14.11.2016

Försvarsmakten och Brottspåföljdsmyndigheten har ingått ett samarbetsavtal. Syftet med avtalet är att finna de funktioner som kan ordnas i samarbete och därmed främja statsfinanserna som en helhet.

Brottspåföljdsmyndigheten ordnar fångarbete varvid det uppkommer produkter och tjänster som kan erbjudas försvarsmakten. Militären innehar å sin sida outnyttjad maskinkapacitet i textilvården som kan erbjudas Brottspåföljdsmyndigheten.

Försvarsmakten och Brottspåföljdsmyndigheten har redan tidigare bedrivit samarbete i mindre skala. De sängar och pallar som används i garnisonerna är i regel tillverkade i fängelserna. Dessutom har försvarsmakten låtit sina tält underhållas i fängelserna. Ett utvidgat samarbete blev aktuellt när Brottspåföljdsmyndigheten utredde investeringsbehoven vid det egna textiltvätteriet och alternativet, en omorganisering av den totala tvätteriverksamheten.

Enligt planerna ska fängelserna i framtiden svara för tillverkning och reparation av försvarsmaktens förläggningsinredning, underhåll av tält och finslipning av tvätteriverksamheten. Försvarsmakten ska på motsvarande sätt svara för fängelsetvätten. Tvätten av fängelsernas boendetextiler ska i det första stadiet övergå till försvarsmakten i februari 2017, detsamma gäller senare också tvätten av fångkläder.

Ytterligare information lämnas av informationschef Pilvi Isotalus, Brottspåföljdsmyndigheten, tel. 050 331 0067, och informatör Vuokko Peltola, försvarsmakten, tel. 0299 570127.