Byggstart för Brottspåföljdsmyndighetens verksamhetslokaler i Jyväskylä

Publicerad 12.3.2019

Byggprojektet för Brottspåföljdsmyndighetens campus i stadsdelen Tourula i Jyväskylä startar våren 2019. Projektet är ett samarbete mellan Jykia Oy, Senatfastigheter och Brottspåföljdsmyndigheten. Campusprojektet omfattar en bostadsenhet, en fönsterverkstad och en servicebyggnad.

Verksamheterna i det öppna fängelset i Laukas och byrån för samhällspåföljder i Jyväskylä flyttas över till stadsdelen Tourula

På campuset kan placeras fångar som förväntas kunna följa ordningsstadgan och andra villkor som gäller i fängelset. I kundkretsen för byrån för samhällspåföljder ingår de som avtjänar samhällstjänst, övervakningsstraff eller ungdomsstraff eller är underställda övervakning i samband med villkorligt fängelse eller villkorlig frihet.

Dessutom utarbetar man på campuset sakkunnigutlåtanden till domstolar och tar fram planer för strafftiden för dem som dömts till korta fängelsestraff.

Fängelset ligger för närvarande i Laukas och byrån för samhällspåföljder i Cygnaeustalo i Jyväskylä.

"Att sammanföra våra verksamheter till ett gemensamt campus gör det möjligt för oss att effektivisera våra verksamheter, och vi kommer dessutom att kunna fokusera kompetensen hos vår personal på båda kundkategorierna", menar Tuula Tarvainen, direktör för Laukas fängelse och Jyväskylä byrå för samhällspåföljder.

"Flytten till Jyväskylä skapar möjligheter för bättre återintegrering av fångar i samhället. Med hjälp av rehabilitering som underbyggs av att studera, gå på jobb och skapa sig nätverk blir det lättare att återgå till det normala livet, tillägger hon.

Projektet skapar arbetstillfällen

Projektetet på 10 miljoner euro innebär 150 årsverken på byggnadsstadiet. På det färdigställda campuset ska arbeta cirka 45 personer. Byggnationen inleds våren 2019 och verksamheten startar hösten 2020. Det kommer att finnas cirka 3 000 kvadratmeter lokaler i tre separata byggnader. Tomten ligger vid Ramoninkatu vid ån Tourujoki intill påfarten till motorvägen.

"Det är fint att en offentlig aktör har gått in för en sådan här samarbetsmodell där man kan utnyttja kunskapen och kompetensen hos alla parter som är involverade i att bygga projektet", säger Tommi Tiihonen, sektordirektör hos NCC.

Avtalsparterna i projektet är Jykia Oy, Senatfastigheter och Brottspåföljdsmyndigheten. Jykia Oy äger tomten och är byggherre till nybygget. Senatfastigheter hyr byggnaderna och Brottspåföljdsmyndigheten blir slutanvändaren. Den ansvarige projektledaren är NCC Building Nordics.

"Med detta byggprojekt bidrar vi till att säkra jobben i regionen", konstaterar Jykias verkställande direktör Seija Takanen.

"Det är intressant att bli involverad i ett projekt där man introducerar det nya funktionella konceptet för Brottspåföljdsmyndigheten. Lokalerna är planerade så det uppmuntrar klienterna att ta eget initiativ. Verkstadsbyggnaden som ska uppföras på tomten gör det möjligt att även gå på jobb innanför området, säger Takanen.

För mer information kontakta

Tuula Tarvainen, direktör, Brottspåföljdsmyndigheten
050 383 2858
tuula.tarvainen@om.fi

Seija Takanen, VD, Jykia
040 519 5732
seija.takanen@jykia.fi

Tommi Tiihonen, sektordirektör, NCC
050 405 9083
tommi.tiihonen@ncc.fi