Brottspåföljdsmyndigheten tilldelad Uuden työn Kaiku-pris 2019

Publicerad 8.5.2019

Työkkärit vankiloissa! som är ett delprojekt under Brottspåföljdsmyndighetens riksomfattade projekt Vankeusaika mahdollisuutena! har tilldelats Uuden työn Kaiku-pris för 2019. Utmärkelsen lämnades till pristagaren av statskontorets generaldirektör Timo Laitinen den 7 maj i anslutning till Valtio Expo i Marina Congress Center i Helsingfors. Priset tilldelas av Statskontoret i samverkan med projektet Työ 2.0.

Uuden työn Kaiku-priset utdelas årligen och går till den instans som bidragit till att skapa en frimodig och experimentorienterad kultur inom statsförvaltningen. Kandidaterna var i år nio till antalet. Utöver priset utdelades hedersomnämnanden som gick till experimentet MOTI, Moniammatillinen Tiimi inom FPAs södra försäkringsdistrikt och Utbildningsstyrelsens programsatsning Opetushallitus 2.0.

Kvitto på djärvhet och bra utfört arbete

Inom ramen för Brottspåföljdsmyndighetens prisbelönta projekt Työkkärit vankiloissa! har man tagit fram vägar som stöder klienternas rehabilitering och deras sysselsättning efter frigivning. Arbetet som leddes av Brottspåföljdsmyndigheten utfördes inom ramen för ett nätverk som bestod av sektorsövergripande samservicenätverket TYP och sakkunniga från både tredje sektorn och organisationer som tillhandahåller stöd av likställda.

De som avtjänar fängelsestraff faller lätt utanför samhällets servicesystem. I Åbo fängelse skapades en innovation som går ut på att arbetskraftsbyrån kommer till anstalten och inleder arbetet med klienterna redan innan de blir frigivna. Metoden har redan tagits upp i tio anstalter över hela landet. Tjänsterna finns att tillgå både i fysisk form på anstalterna och i elektronisk form över nätet.

I anslutning till projektet togs även fram en arbetsbeskrivning för arbetsförhetskoordinator. I arbetet kombinaras social- och hälsovårdstjänsternas perspektiv med kompetensen att hänvisa klienten till vidare servicevägar. Upp till 20 koordinatorer har utbildats som medverkar inom ett nätverk.

"Att få priset känns fantastiskt! Man är tacksam bara för det faktum att vi har lyckats skapa inspirerande och nya sätt att samarbeta inom brottspåföljdssektorn under den tid som vårt riksomfattande projekt Vankeusaika mahdollisuutena! har pågått, och ny kommer denna seger som kronan på verket. Likaså är det ett kvitto på djärvhet och bra utfört arbete för våra samarbetspartners och våra anställda", menar Kati Kaarlejärvi som är projektledare för Vankeusaika mahdollisuutena!

Hon tillägger att kurage och entusiasm är viktiga drivkrafter när man skapar något nytt.

"Det har varit en härlig sak att se att vi genom våra erfarenhetsexperter fått ökad fokus på klientens perspektiv som användare av tjänster. För att en tjänst ska kunna leverera vad den är tänkt att göra, så är det alltid viktigt att lyssna till klienterna när det gäller deras behov."

Kaarlejärvi säger att projektet förblir delvis operationellt fram till årets slut, men verksamhetsmodellerna också har införlivats med organisationens dagliga arbete.

"Arbetsmetoder och samarbetsmodeller kvarstår och fortsätter att utvecklas även efter att projektet avslutats."

För mer information kontakta

Statskontoret

utvecklingschef Leena Peltola, tfn 0295 50 2233, leena.peltola(at)valtiokonttori.fi
utvecklingschef Liisa Virolainen, tfn 0295 50 2652, liisa.virolainen(at)valtiokonttori.fi

Brottspåföljdsmyndigheten

projektledare Kati Kaarlejärvi, tfn 050 3439593, kati.kaarlejarvi(a)om.fi

Text: Statskontoret