Byggstart för ett internationellt unikt kvinnofängelse i Tavastehus

Publicerad 8.5.2019

Ett nytt fängelse för kvinnor i Tavastehus har fått bygglov och byggnadsarbetet har inletts. Fängelsemiljön, som ska stå färdig hösten 2020, blir det första objektet som genomförs i enlighet med det nya fängelsekonceptet och är ett unikt projekt i internationellt hänseende. Målet är att fångarna ska ha bättre förutsättningar för ett liv utan kriminalitet när de blir frigivna.

Den nya fängelsemiljön i Tavastehus byggs upp med utgångspunkt i ett nytt fängelsekoncept, som är grundat på Brottspåföljdsmyndigheten strategiska mål och utgör en ny operativ och lokalitetsmodell för fängelserna. Konceptet har tagits fram i samverkan mellan Brottspåföljdsmyndigheten och Senatfastigheters expertnätverk. I arbetet har deltagit bl.a. fängelseanställda, fångar och sakkunniga inom olika områden. Dessutom har planeringen varit baserad på omfattande användning av forskningsdata och erfarenhet baserad på bästa praxis i Norden och Centraleuropa. Målet är nu att bygga världens mest avancerade fängelse med utgångspunkt i konceptet.

Syftet med den nya fängelsemiljön är att minska återfall i brott. Sysselsättning och lokallösningar bidrar till ett liv utan utan kriminalitet. Fångarna ska friges med bästa möjliga kondition och ha färdigheter och förmåga att anpassa sig och hitta sin plats i samhället.

Fängelsemiljön betonar fångens eget initiativ när det gäller vardagliga aktiviteter och motionering. Samtidigt kan personalens insatser fokuseras betydligt mer än tidigare på rehabiliterande interaktion, bl.a. med hjälp av tekniskt stöd, och på arbete för att skapa bättre förutsättningar för ett liv utan kriminalitet.

– Syftet med denna anstalt, som är avsedd uteslutande för kvinnliga fångar, är att verka som en läromiljö för ett liv utan brott som ska ge fångarna, som tar sig mot frigivning via genom öppen och övervakad frihet på prov, goda färdigheter att verka som ansvariga och socialt inkluderade medborgare. Fängelsestiden i detta fängelse gör det också möjligt att hänga med i utvecklingen av det digitala samhället. Cellerna är digiceller med egna terminaler som tas fram för närvarande inom ramen för projektet Intelligent fängelse, säger Petri Niemelä på Brottspåföljdsmyndigheten som är utvecklingschef för projektet.

Ett unikt byggprojekt

Fängelset på ungefär 100 platser uppförs i närheten av den gamla fängelsebyggnaden, som för närvarande står tomt, på samma tomt. Förutom den nya fängelsebyggnaden byggs ett omfattande friluftsområde med bl.a en naturstig och goda möjligheter till utomhusaktiviteter, motionering och t.ex. urbant jordbruk. Lösningar för digitala implementeringar beaktas också vid bygget.

– Det är fantastiskt att få vara med och genomföra ett sådant unikt projekt där man med nytänkt planering och nya lokallösningar bidrar till verksamhetens samhälleliga effektivitet och främjar tillägnandet av ett liv utan brott, menar Tarja Hietamäki, byggherrechef hos Senatfastigheter.

Senatfastigheter genomför byggprojektet värt ca 34 miljoner euro i samverkan med SRV enligt spetsprojektsalliansmodell som bygger på idén om att föra samman olika aktörer som i alla situationer ska agera för projektets bästa i åtanke.

Ytterligare uppgifter lämnas av
Brottspåföljdsmyndigheten, utvecklingschef Petri Niemelä, tfn 050 321 7802, eller fastighetschef och projektdirektör Kauko Niemelä, tfn 050 531 8285

Senatfastigheter, byggherrech ef Tarja Hietamäki, tfn 0400 514 636