Generaldirektör för Brottspåföljdsmyndigheten Esa Vesterbacka går i pension i början av september

Publicerad 22.5.2019

Esa Vesterbacka, som lett Brottspåföljdsmyndigheten i 14 år, går i pension den 1 september 2019. Han meddelade sitt beslut till personalen vid myndigheten i början av maj.

Vesterbacka har medverkat inom Brottspåföljdsmyndigheten i 32 års tid. Till utbildningen är han juris licentiat och vicehäradshövding.

Generaldirektör Vesterbacka går på semester i början av juni och arbetar därefter enbart under korta perioder i juli och augusti. Innan en ny generaldirektör rekryterats och utnämnts sköts hans uppgifter av ställföreträdare vilka är direktör Heli Herna, utvecklingsdirektör Pauli Nieminen, personaldirektör Marko Oresmaa och säkerhetsdirektör Ari Juuti i nämd ordning.

Intervjubegäran ska sändas till kommunikationschef Pilvi Isotalus, tel. 050 331 0067, pilvi.isotalus@om.fi