Populär kurs i artificiell intelligens går att avlägga i fängelser via arbetsstationer för e-tjänster

Publicerad 9.5.2019

Webbkursen som handlar om grunderna för artificiell intelligens organiseras i samarbete mellan Helsingfors universitet och Reaktor och kan nu tas av alla finländska fångar via arbetsstationer för e-tjänster eller testutrustningen för projektet Intelligent fängelse.

Utrustningen för det intelligenta fängelseprojektet började testas måndagen den 6 maj 2019 i Tavastehus fängelse. I Åbo fängelse har testningen pågått redan i en vecka och nya tjänster har lagts till terminalerna. Det senaste tillägget är online-kursen om grunderna för artificiell intelligens, som genomförs i samarbete mellan Helsingfors universitet och Reaktor. Helsingfors universitet och Reaktor siktar till att en procent av medborgarna ska slutföra kursen.

Dessutom har man denna vecka tagit i testbruk en elektronisk bibel och börjat ringa samtal från terminal i Åbo fängelse. I Tavastehus fängelse kan fångarna skicka meddelanden och bokningsförfrågningar från en mobil terminal i sin cell bland annat till socialarbetare och biträdande direktör. I Åbo fängelse kan kontakt med psykolog tas elektroniskt. I Åbo kommer man att experimentera med konsultationer med psykolog direkt från cellterminalen via videosamtal.

"Baserat på preliminär återkoppling har erfarenheterna av testanvändningen varit positiva för både personalen och fångarna. Personalen kan lättare hantera blanketter som kommer in från fångar och svara på olika meddelanden och uppdatera aktuell information om fängelsets dagliga liv på en elektronisk anslagstavla", säger Pia Puolakka som är projektledare för projektet Intelligent fängelse.

Enligt Puolakka upplever fångarna att de är bättre informerade om olika saker och också hittar fram till tjänster som stöder planen för strafftiden.

"Synpunkter har kommit på långsamheten i den trådlösa nätuppkopplingen där fängelsets tjocka murar spelar in. Det önskas också att utbudet av tjänster ska ytterligare utvidgas. Till exempel hoppas fångarna på att det blir fler webbplatser som handlar om nyheter, studier, hälsa och träning. En del fångar behöver utbildning i digitala färdigheter för att få ut mesta möjliga av terminalen, menar Puolakka.

Länk till webbkursen Tekoälyn perusteet finns här: https://course.elementsofai.com/fi

För mer information kontakta Pia Puolakka, projektchef för projektet Intelligent fängelse,
pia.puolakka(at)om.fi, tfn 050 528 9042