Antalet fångar lägst på tio år – andelen utländska fångar minskade med 10 % jämfört med året innan

Publicerad 10.6.2019

Brottspåföljdsmyndighetens statistiska årsbok 2018 har kommit ut med uppgifter om antalet fångar och fångpopulationens struktur. Det dagliga genomsnittliga antalet fångar har sjunkit under 2010 talet och var förra året under 3 000. Även antalet utländska fångar gick ner med 10 % jämfört med 2017.

Det dagliga genomsnittet av antalet fångar under 3 000

Bortsett en liten ökning under 2016 har det dagliga genomsnittliga antalet fångar minskat sedan mitten av första decenniet i 2000-talet. Fångarna var i snitt 2 910 per dag år 2018, vilket är 4 % färre än under det föregående året.

Dömda fångar var i snitt 2 304 per dag , vilket är 3 % färre än året innan. Det dagliga antalet häktade var 547 i genomsnitt, vilket innebär en nedgång på 8 %. Bötesfångarnas dagliga antal var i snitt 59 och har hållit sig ganska konstant genom 2010-talet.

Totalt 5 546 personer intogs från frihet till fängelse 2018, av dem drygt 40 procent, totalt 2 325, var dömda fångar, 1 321 var bötesfångar och 1 900 var häktade. 14 % av de dömda fångarna placerades direkt på öppna anstalter.

Kvinnliga fångar var 218 i genomsnittligt dagligt antal under 2018. Av dömda kvinnor var det 5 % som placerades direkt på öppna anstalter.

Totalt 5 531 personer frigavs från fängelserna år 2018, av dessa 3 166 var dömda fångar, 1 259 var bötesfångar och 1 106 var häktade. Den genomsnittliga längden på strafftiden var 10,9 månader.

Antalet utländska fångar minskar

Dömda för våldsbrott utgör den största gruppen bland fångarna, även om deras andel har fallit sedan början av 2010-talet. År 2018 utgjorde de en dryg tredjedel av fångarna, 20 % var dömda för våldsbrott och 17 % för misshandelsbrott.

Andelen dömda för narkotikabrott har ökat under den senaste tioårsperioden och var år 2018 en dryg femtedel, 21 %, mot 14 % tio år tidigare. Även andelen dömda för sexualbrott har ökat en aning och var 6 %. Andelen dömda för trafikfylleri har under de senaste tio åren sjunkit från 14 till 8 %.

Antalet utländska fångar har ökat under de senaste tio åren med 30 %, men började dock minska under 2018 så att deras dagliga genomsnittliga antal var 482, vilket är 10 % färre än 2017. Enligt en kartläggning av fångpopulationens struktur per den 1 maj 2018 var 17 % av de utländska fångarna ester och 11 % var irakier. Sammanlagt 64 nationaliteter var representerade.

Även antalet samhällspåföljdsklienter visar sjunkande tendens

Det dagliga genomsnittliga antalet samhällspåföljdsklienter har minskat under den senaste tioårsperioden och var 2 959 år 2018, vilket är 31 % färre än tio år tidigare.

År 2018 var villkorlig frihet under övervakning den mest centrala samhällspåföljden när det gäller antalet klienter. I dagligt genomsnitt var det 1 116 villkorligt frigivna som stod under övervakning. Antalet klienter som avtjänade samhällstjänst var 1 072, klienter med övervakningsstraff 33 och ungdomar dömda till villkorligt fängelse kombinerat med övervakning 729 i dagligt genomsnitt.

För mer information kontakta:
Informationschef Pilvi Isotalus
pilvi.isotalus(at)om.fi
tfn +358 29 56 88570