Brottspåföljdsmyndigheten anordnar sitt första projektpartnerskapsseminarium i februari 2020

Publicerad 12.6.2019

Har du planer på ett projekt med beröringspunkter till brottspåföljdssektorn? Kom och vad med i en seminariedag som stöder ditt projektarbete! Den 6 februari 2020 anordnar Brottspåföljdsmyndigheten ett första projektpartnerskapsseminarium för organisationer, finansiärer, läroanstalter och utbildningsinstitutioner och andra intressentgrupper inom projektpartnerskap.

Seminariet äger rum vid Brottspåföljdsområdets utbildningscentral i Vanda och är också avsett för tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten med en roll i projektpartnerskapssamarbete.

Seminariet syftar till att leda samarbetspartners med kunskap, bilda nätverk, aktivt vägleda projektens beredning och utveckling, styra projektutvecklingsarbete, göra Brottspåföljdsmyndigheten till en mer lättillgänglig samarbetspartner och involvera personalen i utarbetande av partnerskapsprojekt. I seminariet kan partners presentera sina egna projektidéer, testa möjligheterna till Brottspåföljdsmyndighetens medverkan och gemensamt bearbeta till exempel sin finansieringsansökan.

Markera datumet i din kalender redan nu och följ informationen! Väl mött på seminariet!

Seminariet hålls vid Brottspåföljdssektorns utbildningscentral i Dickursby i Vanda torsdagen den 6 februari 2019 kl. 9−16. Anmälan till seminariet öppnas hösten 2019.

Obs! Mer information efter sommarsemestern från och med den 15 augusti, i första hand via mejl proto.rise(at)om.fi eller också genom att ringa Heidi Lind 050 4393 749, Eila Lempiäinen 050 3396 392 eller Maria-Kaisa Nordström 050 358 3210