Pyhäjärvi förs över till verksamhetsområdet för Kuopio byrå för samhällspåföljder

Publicerad 26.6.2019  Uppdaterad 2.7.2019

En ändring genomförs i kommunförteckningen för byråer för samhällspåföljder. Pyhäjärvi kommun, som hittills lydit under Uleåborg, förs över till verksamhetsområdet för Kuopio byrå för samhällspåföljder. Ändringen träder i kraft fr.o.m. den 1 juli 2019.

Från början av juli kan man sköta ärenden som gäller samhällspåföljder inom Pyhäjärvi kommun vid adressen Venekatu 1, PL 15, 70101 Kuopio, och per telefon +358 50 5792 656.