Slutrapport för projektet Vankeusaika mahdollisuutena! – Fängelsetiden som en möjlighet! har kommit – nu gäller det att ta till sig de bra lösningarna

Publicerad 28.6.2019

Inom ramen för projektet Vankeusaika mahdollisuutena! – Fängelsetiden som en möjlighet! har man tagit fram god praxis när det gäller att underlätta för personer med ett kriminellt förflutet att återanpassa sig till samhället. Fokus har legat på nätverksamarbete och nya serviceformer. Projektet pågår från 2016 till 2019. Slutrapporten för projektet har nu kommit och en tecknad video som redogör för den goda praxis har släppts.

I slutrapporten berättar deltagarna om lösningar de kommit på. Att bygga samarbete mellan Brottspåföljdsmyndigheten och andra myndigheter visade sig särskilt viktigt. Även den tredje sektorn spelar en viktig roll när det gäller att hjälpa personer med ett brottsligt förflutet att komma igång med en ny livsstil. De verksamhetsformer som tagits fram under projektet har redan till en viss del blivit vardag inom Brottspåföljdsmyndigheten, men de förs in fortsättningsvis även efter att projektet blivit avslutat.

"Vi hoppas att det nätverk av arbetskapacitetssamordnare som skapats under projektet kommer att kunna bidra till rehabiliterings- och sysselsättningsvägar för personer med ett kriminellt förflutet även framöver. När det gäller personer med olika språkliga och kulturella bakgrunder, hoppas vi att den nya uppgiftsbeskrivning med särskild fokus på utländska intagna som kommit till på Åbo fängelse kommer att spridas som verksamhetsmodell även till andra enheter. Kontaktpersonerna som utnämnts i Brottspåföljdsmyndighetens enheter och arbetar för likabehandling och jämlikhet kommer de närmaste åren att fungera som kanaler, genom vilka material på eget språk, den kultursensitiva arbetsmetoden och hänsyn till minoriteter hålls kontinuerligt uppdaterade", menar Kati Kaarlejärvi, som leder projektet till slutet av maj.

Ansvaret för genomföring och samordning av projektet Vankeusaika mahdollisuutena! – Fängelsetiden som en möjlighet! har huvudsakligen legat hos Brottspåföljdsmyndigheten. Medverkande har varit Stiftelsen för Rehabilitering, ViaDia, Institutet för hälsa och välfärd och Helsingfors Diakonissanstalt (Vamos).

"Under projektet har man också producerat en tecknad video som handlar om metoder som man prövat och den praxis man landat i. Videon har tagits fram i samarbete med våra samarbetspartners och filmmakarna på Tussitaikurit. I videon illustreras fångens möjligheter att ta sig genom fängelsetiden med medarbetare i olika myndigheter, organisationer och Brottspåföljdsmyndigheten vid sin sida", säger Johanna Lähdeaho, som fungerar som projektledare till slutet av 2019.

"Vi vill än en gång tacka å projektets och alla medarbetares vägnar för det resultatrika och betydande samarbete som vi haft under åren som gått! Projektet upphör vid utgången av 2019", säger Johanna Lähdeaho.

Ta del av slutrapporten på nätsidan för Stiftelsen för Rehabilitering: Slutrapporten (på finska)

Se den tecknade videon på Brottspåföljdsmyndighetens kanal på Youtube