Brottspåföljdsmyndigheten med i kampanjen Säg nej till korruption

Publicerad 11.7.2019

Kampanjen samordnas av justitieministeriet och syftar till att öka kunskapen om korruption och korruptionsbekämpning. Kampanjen ger uttryck för Brottspåföljdsmyndighetens värderingar om öppenhet och rättvisa i verksamheten.

En hel rad myndigheter och organisationer har redan anslutit sig till kampanjen. Organisationer som deltar i kampanjen försäkrar att deras ledning har förbundit sig att säga nej till korruption och att de inte accepterar någon slags korruption bland sina egna anställda eller samarbetspartner. Dessutom uppmanar de sina anställda att handla rätt i risksituationer.

"Det är viktigt att bedöma tillsammans hur saker och ting ligger till inom vår egen organisation. Alla aktörer i organisationen spelar en viktig roll i kampen mot korruption. Som ett led i kampen mot korruption har Brottspåföljdsmyndigheten gått med i nätverket för korruptionsbekämpning som inrättats av justitieministeriet", berättar utvecklingsdirektör Pauli Nieminen på Brottspåföljdsmyndigheten.

I Finland förekommer korruption ofta i form av intressekonflikter, favorisering och oetisk beredning av beslut. Kampanjen lyfter fram det faktum att en stor del av korruption är dold i samhällets strukturer och är svår att upptäcka.

"Medborgarna litar på myndigheterna. För att stärka detta klimat av förtroende är det viktigt att myndigheterna handlar opartiskt och inom ramen för sina befogenheter i sitt dagliga arbete. Hos Brottspåföljdsmyndigheten betyder korruptionsbekämpning till exempel att vi behandlar våra klienter lika och rättvist", funderar Nieminen.

Kampanjen syns i sociala medier

I sociala medier kan kampanjen följas med hashtaggen #nejtillkorruption. Dessutom får organisationerna som deltar i kampanjen en Nej till korruption-banner att lägga ut på sin webbsida.

Läs mer om kampanjen, korruption och hur den bekämpas på kampanjens webbsida.

För mer information kontakta

Pauli Nieminen
utvecklingsdirektör
pauli.nieminen(at)om.fi
tel. 029 56 88504

Gabriella Adlercreutz-Laurin
revisionsdirektör
gabriella.adlercreutz-laurin(at)om.fi
tel. 029 56 88462