Riskbedömning och övervakning av villkorlig frihet blir mer omfattande från början av september

Publicerad 30.8.2019

Lagen om samhällspåföljder ändras så att riskbedömning och övervakning av villkorlig frihet utökas när det gäller dömda för vålds- och sexualbrott. Lagändringen träder i kraft i början av september.

Förändringen gäller dömda för mord, dråp eller försök till mord med bedömd hög risk att begå ett nytt våldsbrott. I målgruppen ingår även de som avtjänar straff för vålds- eller sexualbrott och har tidigare ådömts fängelse för liknande brott och anses ha en hög risk att återfalla i vålds- eller sexualbrott.

Redan nu överförs sexualförbrytare med hög återfallsrisk på grundval av uppskattad risknivå och strafftidens längd till ett fängelse där Ny inriktning eller STEP-program, som är riktade till denna målgrupp, finns att tillgå. Regelbunden hänvisning till ändamålsenliga förebyggande aktiviteter utvecklas nu allt mer även när det gäller våldsverkare.

Lagändringen ålägger Brottspåföljdsmyndigheten att bedöma våldsrisken hos den dömde och utarbeta en plan för strafftiden med större omsorgsfullhet. Enheten för hälso- och sjukvård för fångar, som är underställd Institutet för hälsa och välfärd, är en viktig samarbetspartner när det gäller våldsbenägenhetsbedömningar. Fångar i ovannämnda klientgrupper blir framgent hänvisade till våldsriskreducerande insatser redan under fängelsetiden. Till följd av förändringen effektiveras även stödfunktionerna för övervakning av villkorlig frihet.

Förändringen har förberetts inom Brottspåföljdsmyndigheten bland annat genom att öka resurser för arbete med att minska våldsbeteende. Våren 2019 anordnades vid Brottspåföljdsområdets utbildningscentral metodutbildning i våldsriskbedömning, och i oktober kommer ytterligare anställda att utbildas till instruktörer för OMA-programmet. OMA står för Omaehtoisen muutoksen ohjelma och är ett långsiktigt effektivitetsprogram för självstyrd förändring.

För mer information kontakta

Sanna Kohvakka, specialsakkunnig, tel. 029 56 88501, sanna.kohvakka@om.fi
Pauli Nieminen, utvecklingsdirektör, tel. 029 56 88504, pauli.nieminen@om.fi