Grundstenen för Brottspåföljdsmyndighetens campus i Jyväskylä lades vid högtidlig ceremoni

Publicerad 1.8.2019

Grundstenen för Brottspåföljdsmyndighetens campus i stadsdelen Tourula lades idag. Campuset ska stå klar sommaren 2020 och inrymma en öppen anstalt och en byrå för samhällspåföljder. Dessa enheter är sedan tidigare verksamma på två olika orter, i Laukas och i centrala Jyväskylä. Genom sammanslagningen vill man både effektivisera och rationalisera verksamheterna. På campuset ska uppföras tre fristående byggnader: en boendeenhet, en fönsterverkstad och en servicebyggnad.

På campuset ska fångar som håller på att slussas ut avtjäna återstående delen av sitt straff. Det är fångar som har bedömts vara lämpliga för öppen anstalt. Detta innebär bland annat att de ska följa ordningsstadgan och förbinder sig till drogfrihet. Campuset får 60 fångplatser, 20 för kvinnliga och 40 för manliga intagna.

I kundkretsen för byrån för samhällspåföljder ingår de som avtjänar samhällstjänst, övervakningsstraff eller ungdomsstraff eller är underställda övervakning i samband med villkorligt fängelse eller villkorlig frihet. Dessutom kommer campuset att besökas av klienter för vilka man utfärdar utlåtanden som behövs för att en samhällspåföljd ska kunna påföras och av klienter som kommer från frihet och ska placeras i något av fängelserna.

"En gemensam verksamhetslokal med en väl fungerande och modern lokallösning och bra läge bidrar till att effektivisera och rationalisera våra verksamheter. Campuset ger både fångar och samhällspåföljdsklienter möjlighet att i högre grad utnyttja kompetensen hos våra medarbetare. Våra viktigaste samarbetspartners när det gäller rehabilitering av klienter och fångar kommer att finnas i närheten", menar Tuula Tarvainen, direktör för Laukas fängelse och Jyväskylä byrå för samhällspåföljder.

Verksamheterna överförs till Tourula sommaren 2020

Campusprojektet ska genomföras på ett kostnadsneutralt sätt, med tillämpning av Brottspåföljdsmyndighetens nya fängelsekoncept. Detta innebär att kostnaderna för projektet kommer att täckas av besparingar i omkostnaderna för byrån för samhällspåföljder i Jyväskylä och fängelset i Laukas. På det nya campuset kommer ytan för verksamhetslokalerna att minska från det nuvarande. Samtidigt undviks stora renoveringsinvesteringar som skulle krävas för de befintliga fastigheterna i Laukas.

Projektetet på 10 miljoner euro innebär 150 årsverken på byggnadsstadiet. Det färdigställda campuset blir arbetsplatsen för ca 45 personer. Boendeenheten får plats för 60 intagna. Sammanlagt kommer det att finnas ca 3 000 kvadratmeter i de tre fristående byggnaderna. Tomten ligger vid Ramoninkatu vid ån Tourujoki intill påfarten till motorvägen. Verksamheterna flyttar till Tourula sommaren 2020.

Tre avtalsparter i projektet

Jykia Oy äger tomten och är byggherre till nybygget. Senatfastigheter hyr byggnaderna och Brottspåföljdsmyndigheten blir slutanvändaren. Den ansvarige projektledaren är NCC Building Nordics. Jyväskylä stad har genom planläggningslösningar bidragit till att projektet ska kunna genomföras.

"Vi har gått en lång väg sedan projektet inleddes. Vägen har visserligen varit krokig men tilltron på att projektet blir verklighet har aldrig sinat", summerar Jykias VD Seija Takanen.

"Enligt vårt nya verksamhetskoncept har Jykia också en exit framförhandlad. Fastigheten kommer att avyttras inom några år", uppger Takanen.

Dokumentcylinder murades in i grundstenen

Vid ceremonin som förrättades idag talade bland annat Brottspåföljdsmyndighetens generaldirektör Esa Vesterbacka och Jyväskylä stadsdirektör Timo Koivisto. Hälsning från statsmakten framfördes av justitieministeriets kanslichef Pekka Timonen. Enligt traditionen murarades inuti grundstenen en cylinder som innehåller dagens Keskisuomalainen, mynt, projektplanen och en produkt som kommer att tas fram i den framtida arbetsverksamheten på campuset.

För mer information kontakta
Seija Takanen, VD, Jykia
tel. 040 519 5732
seija.takanen@jykia.fi

Tuula Tarvainen, direktör, Laukas fängelse och Jyväskylä byrå för samhällspåföljder
tel. 050 383 2858
tuula.tarvainen@om.fi