Brottspåföljdsmyndigheten intensifierar sin interna laglighetsövervakning

Publicerad 30.9.2019

Ett utvecklingsprojekt har påbörjats vid Brottspåföljdsmyndigheten där man ska ta fram en plan för hur kontroll av lagligheten i myndighetens verksamhet ska genomföras. Tillsynsmetoder och juridisk vägledning kommer att utvecklas under projektet.

Projektet för att utveckla den interna laglighetskontrollen har lanserats i Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet och kommer att pågå fram till april 2020. Utvecklingsbehovet härrör från bristerna i behandlingen av fångar som uppdagats under inspektioner och kommit fram i klagomål, och lett till att justitieministeriet nu kräver att Brottspåföljdsmyndigheten ska förstärka sin tillsyn.

I projektet ska Brottspåföljdsmyndighetens interna laglighetsövervakning med dess innehåll och teman, policyer, planering och rapportering definieras. Dessutom ska genomförare och deltagare fastslås. Inom ramen för projektet ska en ny typ av övervakningsbesök tas fram där man fokuserar på rättsliga frågor. Dessa nyframtagna övervakningsbesök kommer att piloteras från slutet av 2019. Dessutom ska en metod för egenkontroll tas fram för fängelserna och byråerna för samhällspåföljder. Syftet med egenkontrollen är att få ledningen ute i enheterna aktivt involverad i den interna laglighetsövervakningen.

I projektet ska även juridisk vägledning och utbildning av personalen samt handläggningsprocessen för klagomål utvecklas.

För mer information kontakta

Anu Helenius, projektchef
+358 50 476 8645
anu.helenius(@)om.fi

Heli Tamminen, ledande jurist
+358 50 442 0892
heli.tamminen(@)om.fi