Anmäl dig till Brottspåföljdsmyndighetens partnerskapsseminarium den 6 februari 2020

Publicerad 7.11.2019

Har du planer på ett projekt med beröringspunkter till brottspåföljdssektorn? Vill du tillsammans göra allt mer verkningsfulla projekt? Vi ordnar ett nationellt projektpartnerskapsseminarium vid Brottspåföljdsområdets utbildningscentral i Vanda den 6 februari 2020. Anmälan till seminariet har nu öppnats.

Syftet med seminariet är att ge tillfället att träffa samarbetspartners från olika håll i Finland, tillsammans planera kommande projekt inom brottspåföljdssektorn och komma med idéer till samarbete.

I programmet ingår bl.a. aktuell information om Brottspåföljdsmyndigheten, om ansökningsförfarandet för nya projektpartnerskap, anföranden från finansiärer och presentation av samarbetspartners projektidéer.

Välkomna att delta är alla nuvarande och nya aktörer samt de organisationer, finansiärer, läroanstalter och myndigheter som funderar på ett eventuellt samarbete. Under dagen är det möjligt att nätverka med tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten med ansvar för projektpartnerskapen. Det går också att delta i seminariet via fjärranslutning.

Vi ses i februari!

Anmäl dig här:

För mer information kontakta

proto.rise@om.fi

Heidi Lind
projektchef
tel. 050 439 3749
heidi.lind(at)om.fi

Maria-Kaisa Nordström
projektspecialist
tel. 050 358 3210
maria-kaisa.nordstrom(at)om.fi