Nytt avtal med Brottspåföljdsmyndigheten säkerställer konstaktiviteterna i fängelserna

Publicerad 6.3.2017

Upphandlingen av konstaktiviteter för fängelserna är nu slutförd och kontrakterna går till föreningarna Nurjapuoli ry och Taittuu ry. Nurjapuoli ska stå för organisering av de bildkonstrelaterade aktiviteterna och Taittuu ska ha hand om teaterkonstaktiviteterna på anstalterna.

Torsdagen den 2 mars undertecknade Brottspåföljdsmyndigheten avtalen om handledning av konstnärlig verksamhet i fängelserna med föreningarna Nurjapuoli ry och Taittuu ry. Kontraktet som ingåtts med Nurjapuoli gäller bildkonst medan kontraktet med Taittuu avser teaterkonst. Båda avtalen gäller i tre års tid. Konstrelaterade aktiviteter anordnas på alla tre brottspåföljdsregionerna.

Målet är att i fängelserna producera innovativa visuella och teaterkonstprojekt som bidrar till meningsfull sysselsättning för fångar och utvecklar ny verksamhetskultur på anstalterna. Konstverksamheten kan användas till exempel för att öka interaktionen mellan personalen och fångarna och främja dialogen mellan fängelserna och det omgivande samhället, bland annat genom att organisera teaterföreställningar och konstutställningar som blir öppna för allmänheten. Alla projekt ska utmynna antingen i en teaterföreställning som uppförs av fångar eller i en konstutställning som består av konstverk som producerats av fångar eller i någon liknande konstmanifestation. Tanken är att konsten ska bli en permanent del av verksamheten i fängelserna.

Vi har insett att det i fängelserna råder ett stort behov av rikstäckande utbyggnad av konstaktiviter både när det gäller bildkonsten och teaterkonsten. Under de senaste åren har en mängd olika konstprojekt förverkligats i fängelser, och de har haft en mycket positiv inverkan på fångarna. Genom konstaktiviteterna har fångarna fått tillfälle att inöva hur man agerar i grupp, träna upp sin förmåga att fokusera, uttrycka sig själva och sina känslor med mera. Flera studier har visat att konst och kultur har en positiv inverkan på människors hälsa och välbefinnande. Med hjälp av konstaktiviteterna har vi lyckats i att aktivera även de fångar som annars inte brukat delta i gruppaktiviteter i fängelserna.

Ytterligare uppgifter lämnas av specialsakkunnig Kati Sunimento (Brottspåföljdsmyndigheten), tel. 029 56 88420, ansvarig handledare Sara-Elina Rapo (Nurjapuoli ry), tel. 050 378 9540, konstnärlig ledare Hannele Martikainen (Taittuu ry), tel. 0400 917 209