Brottspåföljdsmyndigheten med i evenemanget Helhetssäkerhet 2018 i Lahtis den 7 till 8 september 2018

Publicerad 7.9.2018

Anställda vid Brottspåföljdsmyndigheten och Brottspåföljdssektorns utbildningscentral medverkar i storevenemanget som kretsar runt övergripande säkerhet och säkerhet i vardagen. Evenemanget anordnas den 7 till 8 september 2018 i Mässcentrum i Lahtis och presenterar olika delområden av vår gemensamma dagliga säkerhet för yrkesverksamma och allmänheten.

På Brottspåföljdsmyndighetens avdelning D4d får man insikt i vad byråerna för samhällspåföljder och deras stödpatruller sysslar med, hur det funkar på öppna fängelser och vad det är för övervakningsanordningar som används vid övervakningsstraff, såsom fotboja m.m. På avdelningen är det personal från Vånå fängelse och kontoret i Lahtis för Tavastlands byrå för samhällspåföljder som tar emot besökarna. Man kan också köpa varor som är tillverkade av fångar i Vånå fängelse.

Fredagen den 7 september finns även en fängelsehund från Tavastehus fängelse med på avdelningen. Narkotikasökhundar och hundledare har tjänstgjort hos Brottspåföljdsmyndigheten i över 20 års tid. I fängelserna finns sammanlagt ett trettiotal hundar som är dresserade att leta efter droger. Merparten av dem är labradorretrievrar. Hundarna bidrar till att bekämpa brottslighet i fängelserna, förhindrar att narkotika tas in i anstalter och hjälper personalen att hitta dem.

Brottspåföljdssektorns utbildningscentral är den enda läroinrättning i Finland som anordnar utbildning som ger behörighet för övervaknings- och handledningsuppgifter i de finländska fängelserna. Centralen tillhandahåller examensinriktad utbildning och utbildning som upprätthåller, kompletterar och utökar yrkesfärdigheter.

Ytterligare uppgifter lämnas av kommunikationschef Pilvi Isotalus, tel. 050 331 0067, pilvi.isotalus(at)om.fi