STOP blir STEP − rehabilitering av sexualförbrytare förnyas

Publicerad 25.9.2018

Programmet för rehabilitering av dömda för sexrelaterade brott STOP, som varit ibruk på fängelset i Riihimäki, blir nu historia och ersätts i oktober av STEP, Strength-Based Sexual Offender Treating Program. Brottspåföljdsmyndigheten har inhandlat programmet från Kanada.

Programmet har tagits fram av Liam Marshall som i början av september var på Brottspåföljdssektorns utbildningscentral och coachade 24 handledare för det nya programmet, inklusive samtliga anställda på den tidigare STOP-avdelningen i Riihimäki. STEP-programmet liknar det tidigare STOP-programmet i och med att den varar i 8 till 10 månader och bygger på kognitiv beteendeterapi. Nytt med STEP är en stark tonvikt på tillämpning av Good Life Model (GLM) vid rehabiliteringen.

STEP-programmet genomförs i grupper på 6 till 8 deltagare. För närvarande finns programmet att tillgå endast i fängelset i Riihimäki på rehabiliteringsavdelningen för sexualförbrytare, där handledarteamet leds av psykologen och psykoterapeuten Mikko Ylipekka. Material hämtat i manualen för STEP kan även användas i individuellt arbete på andra enheter med en utbildad handledare. Programmet Ny riktning kan fortsättningsvis användas i individuellt arbete. Både Ny inriktning och STEP följer nu samma model för rehabilitering som bygger på Good Life Model (GLM). Ny inriktning är avsedd för förbrytare med låg återfallsrisk, medan STEP utgår från de behov som finns hos dem som har medelhög eller hög risk.

För mer information kontakta specialsakkunnig Pia Puolakka, pia.puolakka(at)om.fi, tfn +358 50 528 9042