Videotutorials till stöd för bemötande av utländska intagna

Publicerad 2.10.2018  Uppdaterad 3.10.2018

I dagens läge är ungefär 18 procent av fångarna utländska medborgare och sammanlagt 69 nationaliteter är representerade i de finländska fängelserna. Därför har man ansett det angeläget att ha material för handledning vid intagningsskedet på ett antal olika språk. Brottspåföljdsmyndigheten har tidigare publicerat ordlistor med termer inom brottspåföljdssektorn på tio språk och tre ytterligare glossarier ska komma ut. Nu har man även gett ut en video på fem olika språk med information för nyintagna.

Tutorialvideon finns förutom på finska även på arabiska, turkiska, lettiska och albanska. Syftet med videon är att den som ska intas ska på sitt eget språk få initial information om hur det fungerar på en sluten anstalt, vilka rättigheter som gäller och hur strafftiden kommer att gestalta sig. Videon är utformad så att den är allmängill för samtliga anstalterna i riket, men i synnerhet de slutna fängelserna.

Videon på de olika språken kan beskådas på Brottspåföljdsmyndighetens kanal i Youtube som heter Risevisio.

Videon går att använda både på anstalterna och utanför. Videon kan visas för den som ska in eller redan är intagen, men den är nyttig även för den intagnes nära och kära och diverse samarbetspartners.

I Brottspåföljdsmyndighetens plan för likabehandling och jämställdhet (på finska) utgår man ifrån att man med särskilda arrangemang ska säkerställa att fångar som tillhör språkliga minoriteter får sina behov tillgodosedda. I rehabilitering används material på främmande språk i den utsträckning som det finns att tillgå.

Videorna har tagits fram inom ramen för projektet Vankeusaika mahdollisuutena – Fängelsetiden som en möjlighet.

Ytterligare uppgifter lämnas av kommunikationschef Pilvi Isotalus, tel. 050 331 0067, pilvi.isotalus@om.fi och projektchef Kati Kaarlejärvi, kati.kaarlejarvi@om.fi, tel. 029 56 88536